Terminologiecentrum

Inbouwen SNOMED-referentieset

Leveranciers die een SNOMED CT (Snomed) licentie hebben vinden op deze pagina informatie over hoe ze een SNOMED-referentieset kunnen inbouwen in hun systeem. Voor vragen kunt u terecht bij info@snomed.nl.

Wat is een referentieset?

De Nederlandse SNOMED-editie bevat twee soorten referentiesets: simpele en mapping referentiesets. Een simpele referentieset bevat een lijst van SNOMED-concepten die vertaald zijn naar het Nederlands. Een mapping referentieset bevat koppelingen tussen SNOMED en een ander terminologiestelsel.

Formaat

Alle Nederlandse concepten, vertalingen en referentiesets staan in de Nederlandse SNOMED-editie. U kunt deze downloaden via het MLDS-portaal. Het bestand heet SNOMEDCT_Netherlands_EditionRelease_20180331.zip of algemener SNOMEDCT_Netherlands_EditionRelease_jjjjmmdd.zip.

SNOMED wordt uitgeleverd in het RF2-formaat, zie de beschrijving van SNOMED International op snomed.org/rfs. Leveranciers die bijvoorbeeld de inclusielijst LR LIR willen implementeren, dienen deze vanuit RF2 in te lezen en tweejaarlijks te updaten.

Een editie wordt uitgeleverd met drie versies:

  • Delta
  • Snapshot
  • Full

De Snapshot is de meest bruikbare: deze bevat van alle actieve én inactieve concepten, vertalingen en relaties alleen de meest recente versie. Referentiesets, concepten en beschrijvingen staan in verschillende bestanden in de Snapshot. Een uitgebreidere RF2-specificatie vindt u op snomed.org/rfs. Hierin staat ook waar u de relaties met andere concepten kunt vinden, hoe u kunt zien welke concepten actief zijn, en nog veel meer.

Inbouwen van referentiesets

Naast het gebruik van de release bestanden (in RF2 formaat), heeft SNOMED International de Snowstorm terminology server ontwikkeld. Deze server is de meest eenvoudige manier om SNOMED-referentiesets op te halen, te doorzoeken en te implementeren. Instructies voor de installatie van deze server zijn te vinden op Github:

Na installatie van de server en het inladen van de release files zoals beschreven in de instructies, is de server via een webinterface of REST API client te benaderen.

Via het endpoint GET /{branch}/members/{uuid}, of de URL http://server.domain:8080/MAIN/members/46231000146109 is een JSON-object te verkrijgen dat alle waarden bevat zoals deze elders op deze pagina zijn beschreven.

Meer informatie en uitleg is te vinden op het Snowstorm discussieforum of op de eerder genoemde Github repositories.

Nictiz geeft meerdere keren per jaar een stoomcursus Snowstorm met uitgebreide uitleg en mogelijkheid tot oefenen met hulp van onze experts. Meer informatie en een aanmeldformulier voor de ‘Workshop SNOMED CT voor softwareontwikkelaars’ kunt u via deze link vinden.

Simpele referentiesets

Locatie: {SNOMED}/Snapshot/Refsets/Content/ der2_Refset_SimpleSnapshot_NL_{datum}.txt
Dit bestand bevat voor elke simpele referentieset de lijst van SNOMED-concepten die er lid van zijn. Elke regel bevat een lidmaatschap: geeft aan dat concept X (kolom referencedComponentId) lid is van referentieset Y (refsetId). Zoek alle regels waarbij refsetId=het gewenste refsetId en active=1, en sla de bijbehorende referencedComponentId’s op. U heeft dan een lijst van de conceptId’s van alle concepten in de referentieset.

Veld Datatype Doel
id UUID Uniek UUID van lidmaatschap
effectiveTime Datum Datum van laatste wijziging
active Boolean Actief (1) of obsoleet (0)
moduleId SCTID Module
refsetId SCTID SCTID van de referentieset.
referencedComponentId SCTID SCTID van een concept in de referentieset.

Nederlandse beschrijvingen

Locatie: {SNOMED}/Snapshot/Terminology/ sct2_Description_Snapshot_NL_{datum}.txt
In dit bestand staan alle beschikbare Nederlandse beschrijvingen (synoniemen en voorkeurstermen) van alle SNOMED-concepten. Er kunnen meerdere Nederlandse beschrijvingen per concept aanwezig zijn.

Filteren op active=1, conceptId={concepten in referentieset} en typeId=900000000000013009 en sla dan zowel het descriptionId als de term (de beschrijving zelf) op. U heeft dan alle actieve beschrijvingen van alle concepten in de referentieset verzameld.

Veld Datatype Doel
id SCTID Uniek descriptionId
effectiveTime Datum Datum van laatste wijziging
active Boolean Actief (1) of obsoleet (0)
moduleId SCTID Module
conceptId SCTID SCTID van het beschreven concept
languageCode SCTID Taalcode, bv. ‘nl’
typeId SCTID Geeft het soort beschrijving aan: FSN, synoniem of definitie
term String De beschrijving, bv. ‘malaria’
caseSignificanceId SCTID Case sensitive: geheel, geheel niet, alleen eerste letter niet.

Nederlandse definitie

Locatie: {SNOMED}/Snapshot/Terminology/sct2_TextDefinition_Snapshot_NL_{datum}.txt
In dit bestand staan alle beschikbare Nederlandse definities van de SNOMED CT concepten.

Veld Datatype Doel
id SCTID Uniek descriptionId
effectiveTime Datum Datum van laatste wijziging
active Boolean Actief (1) of obsoleet (0)
moduleId SCTID Module
conceptId SCTID SCTID van het beschreven concept
languageCode SCTID Taalcode, bv. ‘nl’
typeId SCTID Geeft het soort beschrijving aan: FSN, synoniem of definitie
term String De beschrijving: een volzin compleet met hoofdletter en punt.
caseSignificanceId SCTID Case sensitive: geheel, geheel niet, alleen eerste letter niet.

Taalreferentieset

Locatie: Snapshot/Refsets/Language/ der2_cRefset_LanguageSnapshot_NL_20180331.txt
Dit bestand specificeert welke beschrijving in welke taal de voorkeur heeft. Elk concept heeft per taal één voorkeursterm en nul of meer synoniemen. Voor het Nederlands filtert u op refsetId=31000146106I. De descriptionId’s die u verzamelt heeft uit de beschrijvingen (zie 1.2.2) komen overeen met de referencedComponentId in dit bestand. Zo kunt u voor elke beschrijving opzoeken of het de voorkeursterm of een synoniem is.

Veld Datatype Doel
id UUID Uniek UUID van lidmaatschap
effectiveTime Datum Datum van laatste wijziging
active Boolean Actief (1) of obsoleet (0)
moduleId SCTID Module
refsetId SCTID SCTID van taalreferentieset. De Nederlandse = 31000146106
referencedComponentId SCTID SCTID van de beschrijving, oftewel het descriptionId
acceptabilityId SCTID Geeft aan of het een voorkeursterm (900000000000548007) of synoniem (900000000000549004) betreft

Equivalente (simpele) mapping referentieset

Locatie: {SNOMED}/Snapshot/Refsets/Map/ der2_sRefset_SimpleMapSnapshot_NL_{datum}.txt
Dit bestand bevat alle Nederlandse mapping referentiesets met equivalente mappings, bv. die naar de GMDN. Filter op het refsetId={gewenste mapping} om alle mappings naar een bepaald stelsel te verzamelen. Het gemapte SNOMED-concept staat in referencedComponentId en het bijbehorende concept in het andere terminologiestelsel staat in targetId.

Veld Datatype Doel
id UUID Uniek UUID van lidmaatschap
effectiveTime Datum Datum van laatste wijziging
active Boolean Actief (1) of obsoleet (0)
moduleId SCTID Module
refsetID SCTID SCTID van referentieset.
referencedComponentId SCTID SCTID van de beschrijving, oftewel het descriptionId
targetId String Het unieke ID van de tegenhanger in de andere referentieset.

Complexe mapping referentieset

Locatie: {SNOMED}/der2_scRefset_CorrelatedMapTypeReferenceSetSnapshot_NL_{datum}.txt
Dit bestand bevat alle Nederlandse mapping referentiesets met complexe mappings, bv. die naar de Nanda. Filter op het refsetId={gewenste mapping} om alle mappings naar een bepaald stelsel te verzamelen. Het gemapte SNOMED-concept staat in referencedComponentId en het bijbehorende concept in het andere terminologiestelsel staat in mapTarget. Er is een extra veld SNOMEDCtSourceCodeToTargetMapCodeCorrelationValue met het ID van de correlatiewaarde. Hier staat of de mapping equivalent is of dat de maptarget minder/meer gedetailleerd is of er helemaal geen mapping mogelijk is.

Veld Datatype Doel
id UUID Uniek UUID van lidmaatschap
effectiveTime Datum Datum van laatste wijziging
active Boolean Actief (1) of obsoleet (0)
moduleId SCTID Module
refsetID SCTID SCTID van referentieset
referencedComponentId SCTID SCTID van de beschrijving, oftewel het descriptionId
mapTarget String Het unieke ID van het doelconcept.
snomedCtSourceCodeToTargetMapCodeCorrelationValue SCTID SCTID van de correlatiewaarde

Complexe uitgebreide mapping referentieset

Locatie: {SNOMED}/Snapshot/Refsets/Map/ der2_sccRefset_CorrelatedExtendedMapTypeReferenceSetSnapshot_NL_{datum}.txt
Dit bestand bevat alle Nederlandse mapping referentiesets met complexe mappings, bv. die naar de ICF en OMAHA systems. Filter op het refsetId={gewenste mapping} om alle mappings naar een bepaald stelsel te verzamelen. Het gemapte SNOMED-concept staat in referencedComponentId en het bijbehorende concept in het andere terminologiestelsel staat in mapTarget. Er zijn twee extra velden. Het eerste veld is de SNOMEDCtSourceCodeToTargetMapCodeCorrelationValue met het ID van de correlatiewaarde. Hier staat of de mapping equivalent is of dat de maptarget minder/meer gedetailleerd is of er helemaal geen mapping mogelijk is. Het tweede veld is mapTargetQualifier met extra informatie over de mapTarget. Bij de mapping met Omaha staat in dit veld of het een actueel of potentieel probleem is en bij de mapping met ICF staat wat de mate van het probleem is.

Veld Datatype Doel
id UUID Uniek UUID van lidmaatschap
effectiveTime Datum Datum van laatste wijziging
active Boolean Actief (1) of obsoleet (0)
moduleId SCTID Module
refsetID SCTID SCTID van referentieset
referencedComponentId SCTID SCTID van de beschrijving, oftewel het descriptionId
mapTarget String Het unieke ID van het doelconcept.
snomedCtSourceCodeToTargetMapCodeCorrelationValue SCTID SCTID van de correlatiewaarde
mapTargetQualifier SCTID ID van de mapTargetQualifier (extra informatie over doelconcept)

Referentiesets

Naam RefsetId Type Domein
Micro-organismen 2581000146104 Simpel Lab
Ordinale labresultaten 46231000146109 Simpel Lab
Landelijk Implantaten Register 52801000146101 Simpel Implantaten
SNOMED naar GMDN voor LIR 52791000146100 Simpele mapping Implantaten
Allergenen 42931000146101 Simpel
Patiëntproblemen 11721000146100 Simpel Verpleegkunde
SNOMED naar Nanda 31451000146105 Complex Verpleegkunde
SNOMED naar ICF 32321000146103 Complex uitgebreid Verpleegkunde
SNOMED naar Omaha 32311000146108 Complex uitgebreid Verpleegkunde
Optometrische diagnosen 41000146103 Simpel Optometrie
Optometrische verrichtingen 231000146105 Simpel Optometrie
Optometrische bezoekredenen 8721000146106 Simpel Optometrie