Laboratoriumresultaten t.b.v. uitwisseling tussen voorschrijvers (1e en 2e lijn) en verstrekkers

Deze lijst met laboratoriumresultaten is opgesteld met deelnemers van de NHG, KNMP en FMS vanuit het perspectief: noodzakelijk voor medicatiebewaking en – veiligheid.

Deze laboratoriumwaarden kunnen tussen de voorschrijvers en verstrekkers gebruikt worden bij een geautomatiseerde verwerking en uitwisseling.

Laboratoriumresultaat
Geneesmiddelenspiegel van alle c-middelen uit de richtlijn Geneesmiddelsubstitutie KNMP.
Creatinine
eGFR (alle typen)
Natrium
Kalium
PT-INR
Albumine/kreatinine ratio
Albumine (micro)
ALAT
ASAT
Gamma-GT
AF
Billirubine
DPD (fenotype lab)
HbA1C