Kernset observaties

In de uitgewerkte informatiestandaarden worden de observaties per thema nader gespecificeerd. Observaties kunnen gespecificeerd zijn in referentieset observaties (waardenlijst gebaseerd op SNOMED CT) gekoppeld aan de zorginformatiebouwsteen (zib) ‘Probleem’, met het type ‘bevinding’. Andere observaties zijn nader uitgewerkt in specifieke zibs. Hieronder wordt per thema de SNOMED referentielijst getoond en/of de lijst met zibs die voor dat thema van toepassing zijn.
Thema valrisico
Thema delier
Thema risico op suïcide