Referentielijsten

Nationale kernset patiëntproblemen

​In januari 2016 is de eerste versie van de Nationale Kernset Patiëntproblemen opgeleverd. Bij de ontwikkeling van deze Kernset zijn meer d​an 1000 verpleegkundigen en verzorgenden betrokken geweest. Om te toetsen of de Kernset voor verschillende doelgroepen bruikbaar is, wordt samengewerkt met de verschillende V&VN afdelingen en expertisegebieden. In opdracht van V&VN hebben 85 kinderverpleegkundigen via de V&VN afdeling Kinderverpleegkundige onderzocht of de Kernset binnen alle zorgsectoren bruikbaar is voor kind & gezin (leeftijd 1 -18 jaar). Uit deze analyse is naar voren gekomen dat een aantal patiëntproblemen specifiek voor de doelgroep Kind & Gezin ontbraken. Twintig experts van kinderverpleegkundigen uit diverse werkvelden hebben 25 patiëntproblemen aan de Kernset toegevoegd. De complete Kernset (inclusief de nieuw toegevoegde patiëntproblemen) is gevalideerd door deze experts. Via het feedbackformulier kunt u feedback geven.

Gebruik en copyright
Deze lijst valt onder copyright. Alleen bezitters van een SNOMED-licentie mogen de hier getoonde lijst gebruiken voor elektronische verwerking in informatiesystemen zoals epd’s. Meer informatie over hoe een Snomed-referentieset in informatiesystemen ingebouwd kan worden vindt u op deze pagina.

U kunt een licentie (kosteloos) aanvragen via het distributieportaal. Binnen een dag krijgt u toegang tot de elektronisch verwerkbare materialen.