Optometrie

Eenheid van taal en eenduidige manier van registreren van zorg onder beroepsbeoefenaren stimuleert de kwaliteit van zorgverlening, bevordert communicatie met collega’s (in de keten), maakt het mogelijk om data uit de praktijken te analyseren en maakt het mogelijk om een koppeling te maken aan met declaratiesystemen. Voor het opstellen van een landelijke standaard voor optometrische terminologie heeft de OVN gekozen om te werken met de internationale terminologiestandaard SNOMED CT. Er zijn drie referentiesets opgesteld: optometrische diagnosen, optometrische verrichtingen en optometrische bezoekredenen. De referentiesets zijn hieronder te zien.
Optometrische diagnosen
Optometrische verrichtingen
Optometrische bezoekredenen