SNOMED CT

Referentiesets

​SNOMED CT bevat meer dan 385.000 concepten en Engelstalige termen. Omdat SNOMED CT veelomvattend is, staat het de praktische bruikbaarheid soms in de weg: voor veel gebruikers is een deel van concepten, termen en relaties uit SNOMED CT relevant. Het is daarom mogelijk om binnen SNOMED CT zogenaamde referentiesets te maken. Dit zijn sets van concepten voor een speciaal doel of domein. Bijkomend voordeel is dat op deze manier maar een beperkt deel van SNOMED CT naar het Nederlands vertaald hoeft te worden: alleen de relevante termen uit een referentieset.

Voorbeeld van een referentieset

De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) heeft een selectie van ruim 800 SNOMED CT-diagnose termen voor optometristen gemaakt. Deze termen helpen de optometristen bij het eenduidig vastleggen van diagnoses in hun informatiesysteem. Eenmaal eenduidig vastgelegd kunnen de gegevens voor meerdere doeleinden gebruikt worden: kwaliteitsrapportages, betere communicatie in de zorgketen en voor facturering. Met behulp van de software die Nictiz beschikbaar stelt, kunnen leden van de OVN-commissie deze set zelf uitbreiden en onderhouden Daarnaast wordt de set voorzien van Nederlandstalige synoniemen. De onderstaande figuur illustreert de referentieset voor optometristen.

Nictiz zorgt ervoor dat de Nederlandse referentiesets geïntegreerd worden in de internationale versie van SNOMED CT en gedistribueerd naar de licentiehouders.

Op verzoek assisteert Nictiz bij het creëren van referentiesets. Naast expertise stelt Nictiz ook de beheersoftware ter beschikking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pim Volkert, productmanager Eenheid van Taal.

Handleiding: Referentiesets, mappings en nieuwe concepten maken met SNOMED CT

Deze handleiding geeft een overzicht van regels en richtlijnen voor het gebruik en de uitbreiding van SNOMED CT binnen Nederland. Het is bedoeld voor zorgprofessionals en terminologen in Nederland die een referentieset willen opstellen, mappings naar SNOMED CT willen maken vanuit een bestaand codestelsel of nieuwe concepten willen coördineren.

 

Handleiding: Inbouwen referentiesets

Wilt u meer weten over het inbouwen van referentiesets? Via deze link geven wij u meer informatie over hoe u dit kunt doen.