SNOMED CT

Wijzigingen

Om de inhoud van SNOMED CT zo volledig en consistent mogelijk te maken, verzoeken wij gebruikers om onvolledigheden, inconsistenties en nieuwe concepten bij ons te melden. Wij zoeken vervolgens naar een oplossing, verwerken die in de Nederlandse extensie en geven de aanpassing zo nodig door aan SNOMED International​. Zo zorgen we gezamenlijk voor een optimaal medisch terminologiestelsel. 

Onvolledigheden, inconsistenties en nieuwe concepten kunt u mailen naar request@snomed.nl. Wilt u naast het verzoek ook uw naam, bedrijfs- of organisatienaam en het doel waarvoor u SNOMED CT wilt gebruiken, opnemen? Wij nemen na ontvangst van uw mail zo snel mogelijk contact met u op.