Project vertalen SNOMED

Medische validatie

Voor de validatie van vertaalde SNOMED-termen wordt gebruikt gemaakt van een medisch validatieteam. Ons team beoordeelt of de juiste termen in de juiste context zijn gebruikt en of de termen juist, inhoudelijk en herkenbaar zijn voor zorgverleners in Nederland.

Validatie door specialisten

Het medisch validatieteam bestaat uit BIG-geregistreerde artsen en enkele medisch specialisten. Sommige termen in SNOMED zijn zo vakspecifiek, dat men niet met zekerheid kan zeggen of de vertaling correct is. Deze termen worden dan voorgelegd aan specialisten in het specifieke vakgebied. Wanneer de termen het gehele vertaalproces hebben doorlopen, worden ze opgenomen in het Nederlandse SNOMED-woordenboek.

Neem deel aan onze expertpool

Ter ondersteuning van het medisch validatieteam zoeken wij medisch specialisten die zitting willen nemen in de expertpool. De expertpool wordt ingezet voor de beoordeling van zeer vakspecifieke termen en het beantwoorden van verdiepingsvragen. Wij vragen wetenschappelijke verenigingen om specialisten uit de verschillende vakgebieden voor te dragen om deel te nemen aan de expertpool.

Aanmelden

Heeft u als specialist interesse om mee te werken aan de vertaling van SNOMED, neem dan contact op via vertalen@snomed.nl. Voor uitvoering van de werkzaamheden is een vergoeding beschikbaar.

Frank van Oosterhout (orthopedisch chirurg) en Markus Oei (KNO-arts) doen een oproep om een bijdrage te leveren aan de vertaling van SNOMED.