SNOMED CT

Redactieraad

Medische validatie

Voor de medische validatie van vertaalde SNOMED termen wordt gebruikt gemaakt van een redactieraad. De redactieraad beoordeelt of de juiste termen in de juiste context gebruikt zijn en of de termen juist, inhoudelijk en herkenbaar zijn voor zorgverleners in Nederland. De redactieraad bestaat voornamelijk uit medisch specialisten.Sommige termen zijn zo vakspecifiek, dat zij niet met zekerheid kunnen zeggen of de vertaling correct is. De vragen worden dan voorgelegd aan specialisten in het specifieke vakgebied. Wanneer de termen het gehele vertaalproces hebben doorlopen en door de redactieraad zijn gevalideerd, worden ze opgenomen in het Nederlandse SNOMED-woordenboek.

​Oproep

Voor de redactieraad wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van specialismen, zeker omdat naar verwachting binnenkort nog meer termen vertaald zullen gaan worden. Omdat vele handen licht werk maken zijn wij voor het valideren van de termen uit SNOMED CT op zoek naar naar medisch specialisten uit alle vakgebieden. In dit filmpje​ doen dr. Markus Oei (KNO-arts) en Frank van Oosterhout (orthopedisch chirurg) een oproep.

Heeft u als medisch specialist of één van uw collega’s interesse voor de redactieraad, neem dan contact met ons op via info@snomed.nl.