SNOMED CT

Project vertalen Snomed

Ruim 340.000 medische, verpleegkundige en andere zorggerelateerde termen staan in SNOMED CT (Snomed). Het is een soort elektronisch woordenboek. Omdat Snomed oorspronkelijk in het Engels is, worden er delen van Snomed naar het Nederlands vertaald.

Snomed wordt in meer dan vijftig landen gebruikt bij o.a. het vastleggen van klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies en diagnosen. In totaal bevat snomed ruim 340.000 termen met bijbehorende synoniemen.

Wat vertalen we?

In 2017 waren er al ongeveer twintigduizend Nederlandse termen beschikbaar. Binnen het project worden nog eens 86 750 termen naar het Nederlands vertaald. Het gaat dan met name over termen m.b.t. diagnoses, verrichtingen, lichaamsstructuren en allergene stoffen.

Waarom Snomed vertalen?

De Engelstalige termen in Snomed zijn niet duidelijk genoeg voor zorgverleners. Door gebruik te maken van de vertaalde termen kunnen zorgverleners in hun Nederlandstalige vaktaal blijven werken én worden de termen begrepen door computers. Zorgverleners vragen er zelf dan ook steeds vaker om.

Eenheid van taal is belangrijk voor het uitwisselen van medische- en verpleegkundige gegevens en ter voorkoming van misinterpretaties. Ook kunnen gegevens worden hergebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsregistraties en facturatie. Dit vermindert de administratieve lasten. Bij steeds meer projecten wordt Snomed gebruikt, zoals MedMij, VIPP en Registratie aan de Bron.

Hoe worden de termen vertaald?

De initiële vertaling wordt uitgevoerd door een medisch vertaalbureau. Vervolgens worden de termen beoordeeld door medisch terminologen en -indien nodig- een medisch taalkundige. Artsen in het medisch validatieteam beoordelen of de juiste termen in de juiste context zijn vertaald, zowel inhoudelijk als herkenbaar voor een Nederlandse zorgverlener. Pas wanneer de termen door zorgverleners zijn gevalideerd, worden ze opgenomen in het Nederlandse Snomed-woordenboek.

 

Neem deel aan onze expertpool

Sommige termen zijn zo vakspecifiek, dat zij niet met zekerheid kunnen zeggen of de vertaling correct is. Deze worden voorgelegd aan specialisten in de expertpool. Ter ondersteuning van het medisch validatieteam zoeken wij medisch specialisten die zitting willen nemen in de expertpool.

Meer over medische validatie en deelnemen aan de expertpool