SNOMED CT

SNOMED termen vertalen

In de medische wereld bestaat een aantal terminologieën, waaronder SNOMED. SNOMED stelt artsen en verpleegkundigen in staat klachten, symptomen, diagnoses, verrichtingen en andere patiëntinformatie eenduidig in het elektronische patiëntendossier vast te leggen. Deze registratie doen zij in het Nederlands. Doordat de SNOMED termen op dit moment alleen nog in het Engels beschikbaar zijn, kunnen artsen deze nog niet gebruiken. Het is dus noodzaak om SNOMED naar het Nederlands te vertalen, en daar kan jij bij helpen!

Als onderdeel van Registratie aan de bron is een vertaalproject gestart om de termen te vertalen. Registratie aan de bron is een programma van de umc’s en algemene ziekenhuizen, hun brancheorganisaties NFU en NVZ, en Nictiz. Het vertaalproject richt zich in de eerste fase op termen uit de neurologie, orthopedie, oncologie en intensive care-geneeskunde. Het uitgangspunt is dat de medische professionals de vertalingen van het medisch vertaalbureau beoordelen.

De voordelen van SNOMED

Het biedt veel voordelen voor zorgprofessionals om klinische termen eenduidig vast te leggen. Met SNOMED kunnen zorgverleners medische gegevens zo vastleggen dat ze door andere zorgprofessionals én computers begrepen worden. Zo ontstaat er geen (spraak)verwarring over bijvoorbeeld een ziektebeeld. Daarnaast draagt het gebruik van SNOMED bij aan de vermindering van administratieve lasten binnen zorginstellingen.

​’Door eenmalig eenduidig vast te leggen aan de bron met SNOMED, kunnen we informatie hergebruiken voor onderzoek en kwaliteitsregistratie. Dat zorgt voor minder registratielast. Door opnameredenen op de Intensive Care eenduidig vast te leggen kunnen we deze ook real-time uitwisselen. Zo zijn we bezig om een landelijke griepmonitoring op te zetten waarbij we gegevens uit het hele land combineren en vroegtijdig ee​​n griepepidemie kunnen voorspellen. Daarbij kunnen we ook met real-time data regionaal de capaciteit op de intensive care beter bewaken en bijsturen.’ Dr. Dave Don​​gelmans, Intensivist in het AMC, voorzitter van stichting NICE en bestuurslid NVIC.

‘Met de inzet van SNOMED word​t de overdracht van informatie eenvoudiger, bijvoorbeeld bij de overdracht van patiënten naar een ander ziekenhuis. Ik ben binnen Rivas betrokken bij het inzetten van Zorginformatiebouwstenen voor eenduidige vastlegging en aanlevering van kwaliteitsinformatie aan de LROI, het orthopedische implantatenregister. Een voorbeeld van een bouwsteen is de bouwsteen ‘Medisch Hulpmiddel’. Hierin staat vastgelegd hoe we implantaten in een EPD registreren. Hierbij wordt Snomed gebuikt om de informatie eenduidig vast te leggen. Daardoor kunnen we deze informatie eenvoudiger direct uit het zorgproces afleiden en overdragen. Je kunt informatie ook tussen landen overdragen omdat Snomed geldt als een internationale moedertaal voor medische termen.’ Frank van Oosterhout, Orthopedisch chirurg Rivas Zorggroep.​​

De vertaalaanpak

Het vertalen van medische termen wordt met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Vanuit het programma Registratie aan de bron zijn met zorgprofessionals selecties gemaakt voor de te vertalen termen. Deze selectie wordt aan de hand van internationale richtlijnen vertaald door een medisch vertaalbureau. De vertalingen worden beoordeeld door een medisch taalkundige op spelling en woordvorm en op betekenis gecontroleerd door medisch terminologen. Na deze controles worden de concepten beoordeeld door een redactieraad van zorgverleners in afstemming met de wetenschappelijke vereniging. De zorgverleners hebben het laatste woord. Dat is van groot belang, omdat de vertaalde termen moeten overeenkomen met de dagelijkse praktijk.

Deelnemen aan de redactieraad

Wij zoeken naar zorgverleners, aangesloten bij een wetenschappelijke vereniging, die willen helpen met het valideren van de vertalingen. Het gaat om termen uit de neurologie, orthopedie, oncologie en intensive care-geneeskunde. Uw kennis is van groot belang, omdat de vertaling goed moet aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Er wordt in dit project nadrukkelijk samengewerkt met de relevante wetenschappelijke verenigingen.

Wilt u een belangrijke bijdrage leveren aan het beschikbaar maken van SNOMED in Nederland? Stuur dan een mail naar Natasha Krul op krul@nictiz.nl en meld u aan!