SNOMED CT

Vertalen SNOMED

Ruim 340.000 medische, verpleegkundige en andere zorggerelateerde termen staan in SNOMED CT (SNOMED). Het is een soort elektronisch woordenboek. Omdat SNOMED oorspronkelijk in het Engels is, worden er delen van SNOMED naar het Nederlands vertaald. SNOMED wordt in meer dan vijftig landen gebruikt bij o.a. het vastleggen van klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies en diagnosen. In totaal bevat SNOMED ruim 340.000 termen met bijbehorende synoniemen.

Hoe ziet het project ‘Vertalen SNOMED eruit?’

  1. Het vertalen van medische termen naar het Nederlands.
  2. Het mappen van de medische termen naar andere standaarden.
  3. Het toevoegen van patiëntvriendelijke termen aan SNOMED.

1. Vertalen SNOMED termen

In 2017 waren er ongeveer twintigduizend Nederlandse termen beschikbaar. Binnen het project worden nog eens 86 750 termen naar het Nederlands vertaald. Het gaat dan met name over termen met betrekking tot diagnoses, verrichtingen, lichaamsstructuren en allergene stoffen.

De initiële vertaling wordt uitgevoerd door een medisch vertaalbureau. Vervolgens worden de termen beoordeeld door medisch terminologen en -indien nodig- een medisch taalkundige. Artsen in het medisch validatieteam beoordelen of de juiste termen in de juiste context zijn vertaald, zowel inhoudelijk als herkenbaar voor een Nederlandse zorgverlener. Pas wanneer de termen door zorgverleners zijn gevalideerd, worden ze opgenomen in het Nederlandse SNOMED-woordenboek.

Waarom SNOMED vertalen?

De Engelstalige termen in SNOMED zijn niet duidelijk genoeg voor zorgverleners. Door gebruik te maken van de vertaalde termen kunnen zorgverleners in hun Nederlandstalige vaktaal blijven werken én worden de termen begrepen door computers. Zorgverleners vragen er zelf dan ook steeds vaker om.

Eenheid van taal is belangrijk voor het uitwisselen van medische- en verpleegkundige gegevens en ter voorkoming van misinterpretaties. Ook kunnen gegevens worden hergebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsregistraties en facturatie. Dit vermindert de administratieve lasten. Bij steeds meer projecten wordt SNOMED gebruikt, zoals MedMij, VIPP en Registratie aan de Bron.

2. Mappen SNOMED naar andere standaarden

Waar nodig worden binnen het project Vertalen SNOMED mappings gemaakt naar andere standaarden, zoals naar ISO 9999, NHG-standaarden en GGZ-standaarden.

3. Patiëntvriendelijke termen aan SNOMED

Daarnaast wordt onder meer met andere organisaties gewerkt aan het koppelen van patiëntvriendelijke termen uit de Thesaurus Zorg & Welzijn aan SNOMED. Hiervoor is een eerste bijeenkomst geweest.

De bijeenkomst leverde drie actiepunten op die in samenwerking worden uitgevoerd. Zo worden er met tien termen proeven gedaan. Ook wordt er gezamenlijk nagedacht over wat ‘patiëntvriendelijke termen’ inhouden; waar liggen de grenzen. Om Eenheid van Taal en de missie voor patiëntvriendelijke termen breed gedragen te krijgen, wordt een lijst van stakeholders aangelegd. Hierbij roepen we dan ook andere organisaties die zich hiervoor sterk maken op om zich aan te melden.

 

Neem deel aan het medisch validatieteam en/of expertpool

Het medisch validatieteam bestaat uit BIG-geregistreerde artsen en enkele medisch specialisten. Sommige termen in SNOMED zijn zo vakspecifiek, dat men niet met zekerheid kan zeggen of de vertaling correct is. Deze termen worden dan voorgelegd aan specialisten in het specifieke vakgebied. Wanneer de termen het gehele vertaalproces hebben doorlopen, worden ze opgenomen in het Nederlandse SNOMED-woordenboek.

Ter ondersteuning van het medisch validatieteam zoeken wij medisch specialisten die zitting willen nemen in de expertpool. De expertpool wordt ingezet voor de beoordeling van vakspecifieke termen en het beantwoorden van verdiepingsvragen.

Heeft u als specialist interesse om mee te werken aan de vertaling van SNOMED, neem dan contact op via vertalen@snomed.nl. Voor uitvoering van de werkzaamheden is een vergoeding beschikbaar.