Workflow – SNOMED CT

In de onderstaande tabel zijn de verschillende statussen van de workflow voor het afhandelen van aanvragen toegelicht.
Status Omschrijving
Nieuw Dit is de initiële status van een wijzigingsverzoek; het wijzigingsverzoek is ingediend maar nog niet in behandeling genomen.
In behandeling (Nictiz) Het wijzigingsverzoek is in behandeling genomen; een intake vindt plaats om te beoordelen of het wijzigingsverzoek verder geanalyseerd zal worden. Een reden om een wijzigingsverzoek niet verder te analyseren zou kunnen zijn dat het wijzigingsverzoek reeds is geregistreerd of dat de wijziging buiten scope van SNOMED CT valt.
In behandeling (IHTSDO) Wanneer een wijzigingsverzoek betrekking heeft op de internationale content van SNOMED CT kan deze niet door Nictiz doorgevoerd worden. Wij geven het verzoek dan door aan de IHTSDO en koppelen de resolutie t.z.t. terug. De status In behandeling (IHTSDO) geeft aan dat het verzoek bij de IHTSDO in behandeling is.
In realisatie (Snow Owl) Indien besloten is het wijzigingsverzoek binnen Nictiz te realiseren, krijgt het wijzigingsverzoek de status In realisatie (Snow Owl) toegewezen. In SnowOwl maakt het terminologieteam nieuwe concepten aan en wijzigt het relaties en Engelse beschrijvingen van bestaande concepten. Deze wijzigingen worden vervolgens geëxporteerd naar Art-Decor.
In realisatie (Art-Decor) Na In realisatie (Snow Owl) krijgt het wijzigingsverzoek de status In realisatie (Art-Decor) toegewezen. Gedurende deze status worden wijzigingen in Nederlandse omschrijvingen doorgevoerd en worden alle wijzigingen definitief gemaakt. De wijziging kan hierna afgerond of gepromoveerd worden.
Wacht op promotie Wanneer een aangevraagd concept internationaal relevant is, wordt het eerst in de Nationale Extensie gezet en vervolgens bij de IHTSDO ingediend voor promotie. De aanvrager kan alvast het conceptId uit de Nationale Extensie gebruiken, dat meestal overgenomen zal worden door de IHTSDO. De status Wacht op promotie geeft aan dat het concept in de Nederlandse Extensie staat en tevens bij de IHTSDO ingediend is voor promotie tot de Internationale Editie.
Afgerond Indien een wijzigingsverzoek geactiveerd en (indien relevant) gepromoveerd is kan het wijzigingsverzoek afgerond worden. Bij de statuswijziging van Wacht op promotie naar Afgerond wordt een scherm getoond, waarin aangegeven kan worden of het concept inderdaad gepromoveerd is of door de IHTSDO is afgewezen. Een wijzigingsverzoek met deze status kan niet meer worden aangepast.
Afgewezen Indien het wijzigingsverzoek niet wordt doorgevoerd zal het wijzigingsverzoek de status Afgewezen toegekend krijgen. Bij het wijzigen van de status naar Afgewezen wordt een scherm getoond waarin de Reden van afwijzen gevuld kan worden. Een wijzigingsverzoek met deze status kan niet meer worden aangepast.

Klik hier om terug te keren naar de pagina waarop de tool BITS wordt toegelicht.​​