Autorisatieraad en pool van experts

Er zijn verschillende actoren betrokken bij het beheer van de zibs, te weten: een Autorisatieraad en een pool van experts. Zo onderscheiden we hier zorginhoudelijke experts​, methodologische experts en termin​ologie experts​. De pool van zorginhoudelijke experts​ wisselt van samenstelling, afhankelijk van het wijzigingsverzoek zib.