Zib-centrum

Beheer zibs: Algemeen

Nictiz beheert de zibs en stelt deze beschikbaar voor gebruik in de zorg in heel Nederland. Op deze pagina vindt u informatie over het beheer van zibs en het behandelen van wijzigingsvoorstellen.

Afspraken over beheer van de zorginformatiebouwstenen

De inrichting van het beheer van zorginformatiebouwstenen is gebaseerd op de standaard NEN7522. Dit is een model dat de rollen en verantwoordelijkheden beschrijft voor de verschillende belanghebbende. Nictiz maakt voor alle informatiestandaarden die zij beheert gebruik van de NEN7522, zo zijn alle processen op dezelfde manier ingericht.

Beheerafspraken in een notendop

De afspraken over het beheer van de zib’s zijn ingericht volgens de rollen van NEN7522. Een belangrijke rol daarin is die van de functioneel beheerder, die er vooral voor zorgt dat het proces van beheer verloopt, zoals afgesproken. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van verschillende experts, die bij wijzigingsvoorstellen worden geconsulteerd. Experts zijn er in principe in drie soorten:

  • zorginhoudelijke experts (bijvoorbeeld zorgverleners)
  • terminologie experts (bijvoorbeeld Snomed CT experts)
  • architecturele experts

​​Experts worden geconsulteerd vanwege hun expertise en veel minder vanwege het vertegenwoordigen van een achterban. De enige rol binnen de beheerafspraken zib, die is ingericht vanuit de gedachte van vertegenwoordiging van de achterban, is de zogenaamde ‘Autorisatieraad’, die procesmatig wijzigingsvoorstellen goedkeurt. Alle afspraken staan in detail beschreven in het document ‘Afspraken beheer zorginformatiebouwstenen’.

Wanneer u een wijziging wilt indienen voor een bestaande zib, kunt u gebruik maken van de BITS beheertool. Voorgestelde wijzigingen worden afgehandeld volgens de afspraken, zoals hierboven beschreven. Tevens kunt u de BITS beheertool gebruiken om te zien welke wijzigingsvoorstellen er allemaal zijn ingediend en in behandeling zijn.