Planning pre-publicatie 2022

Het belangrijkste uitgangspunt van onderstaande planning is dat we ‘timeboxen’ en niet ‘scopeboxen’. Dit houdt in dat issues (wijzigingsvoorstellen op zibs of aanmeldingen voor nieuwe zibs) die buiten een bepaalde deadline vallen, verplaatst worden naar een volgende (pre-)Publicatie. De datum van publicatie wordt dus niet uitgesteld. Daarnaast gaat onderstaand schema uit van de nieuwe manier van pre-Publiceren.

Planningpre-Publicatie 2022-1
Bepaling omvang pre-Publicatie op basis van issues waarvan de intake is afgerond.15 februari 2022
Eventuele aanpassing omvang pre-Publicatie op basis van issues, waarvan de analysefase is afgerond.15 april 2022
Afronding besluitvorming.25 april 2022
Beschikbaarstelling pre-Publicatie4 juni 2022

Wanneer je een wijziging wil indienen voor of een vraag wil stellen over een bestaande zib, dan kun je gebruik maken van de BITS beheertool. Voorgestelde wijzigingen of vragen worden afgehandeld volgens de afspraken, zoals hierboven beschreven. Tevens kun je de BITS beheertool gebruiken om te zien welke wijzigingsvoorstellen en vragen er allemaal zijn ingediend en in behandeling zijn. Als je toegang tot de BITS beheertool wil, stuur dan een mail naar beheerzib@nictiz.nl.