Zib-centrum

Nieuwe zibs

Het Zib-centrum van Nictiz heeft de landelijke set van zibs (www.zibs.nl) in beheer, bedoeld voor zorgbreed gebruik. Het is mogelijk dat er bepaalde (klinisch of meer algemene) relevante concepten bestaan die nog niet in deze landelijke set van zibs omschreven zijn.

In het document ‘Richtlijnen bij afwezigheid Zibs’ staat beschreven hoe er moet worden omgegaan in situaties waarbij er geen geschikte zib beschikbaar is. De afwezigheid van zibs voor bepaalde onderwerpen kan ertoe leiden dat een nieuwe zib wordt ontwikkeld door partijen in de zorg. Deze kunnen worden ingediend bij het Zib-centrum als voorstellen voor nieuwe zibs. In het document Toetsingsproces voor nieuwe zibs’ staan de verschillende processtappen beschreven en hoe deze zogenaamde (vooraankondigingen van) kandidaat-zibs door het Zib-centrum behandeld worden.

Het Zib-centrum onderhoudt een tweetal registers van potentiële nieuwe zibs en andere zorginformatiemodellen (Detailed Clinical Models oftewel DCM’s). Hiermee bieden wij partijen in de zorg de mogelijkheid om met hun ideeën aan te sluiten bij lopende zib-initiatieven. Zo voorkomen we dat versnipperd in Nederland verschillende zibs rondom dezelfde klinisch relevante concepten ontwikkeld worden.

Heeft u een nieuwe zib die u voor landelijk gebruik beschikbaar wilt stellen? Meld een kandidaat-zib aan via de online tool van het zib-centrum; BITS. Vul eveneens het Formulier Kandidaat zib in en voeg deze toe in BITS. Heeft u geen account voor BITS, of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met Nictiz door een mail te sturen naar beheerzib@nictiz.nl. Na het indienen van de kandidaat-zib in BITS, voegen wij uw voorgestelde nieuwe zib toe aan het register van potentiële nieuwe zibs en nemen deze in behandeling volgens de procedures omschreven in de bovengenoemde documenten.