Communicatiestandaarden

​Als het noodzakelijk is om informatie tussen verschillende partijen uit te wisselen worden op basis van communicatiestandaarden (zoals HL7, Dicom, Edifact) daarvoor de nodige berichten of andere vormen van informatie-uitwisseling gedefinieerd. Dat is een onderwerp waar vooral informatie-analisten en ICT-leveranciers bij betrokken zijn.​
​​Wat is het?​​​ ​Als informatie uitgewisseld moet worden in de vorm van een bericht of een document wordt daarvoor een communicatiestandaard gebruikt die in detail beschrijft op welke manier zo’n bericht of document is opgebouwd aan de hand van functionele en technische specificaties. Daarbij hoort ook een implementatiehandleiding die het voor de leveranciers mogelijk maakt om e.e.a. daadwerkelijk in te bouwen in de informatiesystemen.
​W​aarom is het nodig?​ In het geval informatie uitgewisseld moet worden tussen verschillende systemen is het niet alleen noodzakelijk dat de informatie op de juiste manier vastgelegd is in de systemen maar ook dat er afspraken gemaakt worden op welke manier die informatie van het ene systeem naar het andere gestuurd wordt d.m.v. het versturen van berichten of documenten. Dat betekent dat het zendende systeem de opgeslagen informatie op de juiste manier in een bericht of document moet kunnen plaatsen en vervolgens het bericht of document versturen. Het ontvangende systeem moet het bericht of document kunnen ontvangen en de informatie daaruit extraheren en verwerken.
​Wie is er bij betrokken?​ ​Het gaat hier vooral om informatietechnische zaken die worden uitgevoerd door informatiedeskundigen in nauw overleg met vertegenwoordigers van leveranciers.
​Voorbeelden​