​​Er zijn verschillende actoren betrokken bij het beheer van de Zibs, te weten: een Autorisatieraad en een pool van experts. Zo onderscheiden we zorginhoudelijke experts, methodologische experts/architecturele experts en terminologie experts.  De pool van zorginhoudelijke experts wisselt van samenstelling, afhankelijk van wijzigingsverzoek Zib.


reacties