​​​U kunt bij het Zib-centrum een wijzigingsverzoek aanmelden, deelnemen aan de consultatieronde of escaleren. In onderstaand overzicht vindt u de contactgegevens​. U kunt hier​ het vegadersc hema downloaden.

Aanmeldingswegen voor indienen melding

​​Contactwijze​Bereikbaar via​Contactpersoon ​
​Nictiz BITS​bits.nictiz.nl​Nasra Khan
​E-mailbeheerzib@nictiz.nl​Nasra Khan


Aanmeldingswegen voor deelname aan de open consultatie

Contactwijze​Bereikbaar via​Contactpersoon
Nictiz BITSbits.nictiz.nl​Fred Smeele
​E-mailbeheerzib@nictiz.nl​Fred Smeele


Aanmeldingswegen voor escalatie

Contactwijze​Bereikbaar via​Contactpersoon
​E-mail​lugt@nictiz.nl​Hedde van der Lugt (manager standaarden)
​Telefonisch070 317 3450Via receptie Nictiz


Responstijden​

ProcesstapDoorlooptijd
​Intake​< 2 dagen​
​Analyse​< 2 maand
​Uitwerken voorstel, incl. open consulatie​< 30 werkdagen
​Besluitvorming​4 x per jaar
Realisatie​​< 1 maand
​Pre-publicatie Zib​gemiddeld 4 x per jaar
​Publicatie ensemble Zibs​Max. 1x per jaar, tenzij evidente noodzaak aanwezig


Publicatie​

​Publicatiepaginahttps://zibs.nl/wiki/Hoofdpagina
​Publicatiemoment
In principe publiceert de Distributeur, in opdracht van de Functioneel beheerder, maximaal één maal per jaar een nieuwe publicatieversie van het ensemble van Zibs. In principe publiceert de Distributeur, in opdracht van de Functioneel beheerder, maximaal één maal per 3 maanden (dus 4 keer per jaar) een nieuwe pre-publicatieversie van een individuele Zib.
Versienummering
Een ensemble van Zib’s (alle beschikbare Zib’s) krijgt een publicatieversie kenmerk als geheel, bijvoorbeeld ‘Release 2016’.  Een ensemble van Zib’s bestaat op zijn beurt uit individuele bouwstenen met ieder een eigen versienummer.
Bijvoorbeeld: 
Ensemble Publicatieversie ‘Release 2016’ bevat:
Patiënt 1.1.1
MedicatieGebruik 2.0.0
Etc.
Elke Zib heeft zijn eigen versienummer.

Bij het toekennen van een uniek versienummer aan de Zib wordt onderscheid gemaakt in een drietal types releases: een major release, een minor release of een patch. De versienummering hierbij is als volgt opgebouwd:
[<major>.<minor>.<patch>]

  • Een major release wordt gekenmerkt door een aanzienlijke uitbreiding en/of wijziging in de functionaliteit. Van een major release kan niet worden gegarandeerd dat hij backwards compatibel is met eerdere releases. In een major release zitten in het algemeen aanpassingen, die bij het intakeproces de rubriekaanduiding ‘D’ hebben gekregen.

  • Een minor release bevat verbeteringen en aanpassingen met een wat grotere impact. In een minor release zitten in het algemeen aanpassingen, die bij het intakeproces de rubriekaanduiding ‘C’ hebben gekregen. Een minor release is backwards compatibel met eerdere releases. Dit aspect (backwards compatibility) wordt meegenomen in de ‘analyse’ en ‘uitwerken voorstel’ stap.

  • ​​Een patch release wordt gebruikt voor de wat kleinere aanpassingen. In een patch release zitten in het algemeen aanpassingen, die bij het intakeproces de rubriekaanduiding ‘A’ en ‘B’ hebben gekregen. Een patch release is altijd compatibel met eerdere releases
Bij elke oplevering van een nieuwe versie van een Zib worden compatibiliteitsregels opgeleverd t.o.v. de eerdere versie.​reacties