​​Voor het gebruik van SNOMED CT in Nederland kunt u een licentie aanvragen bij het licentieloket van Nictiz. Nictiz doet dit in Nederland voor het ministerie van VWS. Voor informatie over het gebruik ervan buiten Nederland verwijzen wij u naar SNOMED International​. Dit is de internationale organisatie voor beheer en ontwikkeling van SNOMED CT.

Een licentie geeft u het recht om SNOMED CT te gebruiken. Iedere licentienemer krijgt twee keer per jaar een nieuwe release met de volgende informatie:

  • internationale SNOMED CT -‘core’-bestanden
  • SNOMED CT -afgeleide bestanden
  • ondersteunende documentatie, zoals een handboek voor gebruikers en technische handleidingen

U hebt een licentie, en dan?

Zodra u een licentie hebt, kunt u SNOMED CT inbouwen in uw systemen. Elk halfjaar, in januari en in juli, komt er een nieuwe release beschikbaar. Nictiz stelt u hiervan op de hoogte. Het is van belang dat u SNOMED CT hebt ingebouwd in uw systemen, voordat de volgende release uitkomt. Wanneer u samenwerkt met een organisatie die ook gebruik maakt van SNOMED CT, is het nodig het inbouwen van de nieuwe release onderling af te stemmen.

U kunt zelf sublicenties verstrekken aan gebruikers van uw systemen. U bent als licentiehouder verantwoordelijk voor het verspreiden van de nieuwe release onder de sublicentiehouders. Ook bent u verantwoordelijk voor het bijhouden van een overzicht van de sublicentiehouders. Nictiz kan u om een overzicht vragen.

Nederlandse subsets en uitbreidingen

Naast het verstrekken van licenties is het licentieloket de schakel tussen gebruikers en SNOMED International. Het licentieloket verzamelt en beheert de Nederlandse subsets en uitbreidingen. Veranderingen, onjuistheden of uitbreidingen in de terminologie kunt u doorgeven aan het licentieloket. Het licentieloket zal deze beoordelen en de benodigde acties nemen.

Hoe kunt u een licentie aanvragen?

Download een aanvraagformulier en een licentieovereenkomst.

  • Vul het aanvraagformulier in en onderteken deze.
  • Onderteken de licentieovereenkomst in tweevoud.
  • Stuur de volgende documenten op naar Nictiz: het aanvraagformulier, de licentieovereenkomst (tweevoud) en een kopie van het uittreksel uit het handelsregister.

Nictiz
t.a.v. Licentieloket SNOMED CT
Antwoordnummer 24554
2490 VB Den Haag

Zodra het licentieloket de aanvraag heeft ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging. Het licentieloket neemt uw aanvraag in behandeling en zendt u een overeenkomst terug die Nictiz ondertekend heeft. Ook ontvangt u een data DVD met SNOMED CT bestanden.

Licentieloket

Voor vragen over het gebruik van SNOMED CT kunt u contact opnemen met het licentieloket via telefoonnummer 070 - 317 34 50 of e-mail naar info@nictiz.nl.


reacties