Whitepaper

API’s in de zorg; verkenning van nut en noodzaak

Auteur(s)
Gerda Meijboom en Jaco van Duivenboden
Soort publicatie
Whitepaper
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
10/09/2020
Bestand
In deze whitepaper leest u wat API’s zijn, wat we ermee kunnen in de zorg (en wat niet), hoe API’s bijdragen aan digitale uitwisseling van medische gegevens en welke eisen hierbij relevant zijn. Deze whitepaper is bedoeld voor beleidsmedewerkers, IT-architecten en andere betrokkenen bij digitale informatie-uitwisseling in de zorg.