Whitepaper

Een juridisch kader voor patiëntportalen

Auteur(s)
Mr. J.A.L. Krabben
Soort publicatie
Whitepaper
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
04/07/2013
Bestand

​Patiëntportalen worden veelvuldig ingezet door zorgaanbieders. De wet stelt eisen aan gegevensverwerking via patiëntportalen. Hoewel de betekenis van bestaande regels voor deze nieuwe ontwikkeling in de zorgverlening nog niet op alle punten is uitgekristalliseerd, biedt het wettelijk kader voldoende handvatten. Hieruit kunnen de voorwaarden worden afgeleid waar de zorgverlener in elk geval rekening mee moet houden. Deze voorwaarden worden in dit paper beschreven. In toekomstige regelgeving zullen naar verwachting aanvullende bepalingen over digitale uitwisseling van gegevens worden opgenomen.