130704 Een juridisch kader voor Patiëntportalen 1.0