Whitepaper

Het nieuwe eID-stelsel; een introductie voor de zorgsector

Auteur(s)
Merik Seven (Nictiz)Melissa Obermann-Gasseling (Nictiz)Piet Hein Minnecré
Soort publicatie
Whitepaper
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
31/05/2017
Bestand
​​De komende jaren zal de online dienstverlening in de zorg verder toenemen. Dit stelt hogere eisen aan de betrouwbaarheid van het digitale legitimatieproces. Er wordt daarom gewerkt aan een brede implementatie van nieuwe eID voorzieningen ten behoeve van de elektronische toegangscontrole van de patiënt, professional en/of mantelzorger. Nictiz begeleidt de eID-pilots in de zorg en merkt dat er behoefte is aan meer informatie over het eID-stelsel. En heeft daarom deze whitepaper geschreven. In dit document wordt onder andere geschetst hoe het nieuwe eID-stelsel werkt, wat het betekent voor de patiënt en zorgverlener, hoe het implementatietraject en de –termijn eruit gaan zien en wat nog de belangrijkste aandachtspunten zijn. Met dit document hopen we tegemoet te komen aan de behoefte aan meer informatie en duidelijkheid over eID in de zorg zodat de organisaties en professionals zich hierop op tijd kunnen gaan voorbereiden.