Whitepaper

Samenwerken aan beschikbare informatie binnen de chronische zorg

Auteur(s)
Irene van Duijvendijk en Kim Idzardi
Soort publicatie
Whitepaper
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
19/12/2013
Bestand
​In deze whitepaper leest u over de ontwikkelingen binnen de chronische zorg en ICT-oplossingen voor gestructureerde informatie-uitwisseling. Daarnaast vindt u tips om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de persoon met een chronische ziekte, zorginstanties, mantelzorgers en overige betrokkenen zo goed mogelijk te laten verlopen.