Whitepaper

Zelfmetingen en de Nederlandse gezondheidszorg

Auteur(s)
Bartho Hengst (Xenias), Vincent van Pelt (Nictiz), Tim Postema (HagaZiekenhuis), Jan van der Sluis (HP), Marinka de Jong (Nictiz), Oscar van Dijk (Vicinitas), Anton Ekker (Nictiz), Joost Plattel (The Quantified Self NL).
Soort publicatie
Whitepaper
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
24/03/2014
Bestand
In de whitepaper ‘Zelfmetingen en de Nederlandse gezondheidszorg’ worden ontwikkelingen rondom zelfmetingen verkend. Hierbij wordt vooral ingegaan op wat er gebeurt als de patiënt met deze gegevens de spreekkamer binnenkomt. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op het soort gegevens, de vastlegging, de wijze van transport van de gegevens en de duiding hiervan. Er komt in het tweede deel van de whitepaper een flink aantal vragen aan bod op het gebied van bruikbaarheid en uitwisselbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en juridische aspecten. Om deze vragen te beantwoorden, wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Een belangrijke constatering is dat de reguliere sector nog lang niet klaar is voor het omgaan met gegevens die de patiënt meeneemt. Een aantal aanbevelingen gaat hier specifiek op in.​​​​​​