Workflow – Beheer van standaarden

​In de onderstaande tabel zijn de verschillende statussen van de workflow voor het afhandelen van wijzigingsverzoeken toegelicht.

​Status​

​Omschrijving

​​Nieuw​​

Dit is de initiële status van een wijzigingsverzoek; het wijzigingsverzoek is ingediend maar nog niet in behandeling genomen.

​​In intake

​Het wijzigingsverzoek is in behandeling genomen; een intake vindt plaats om te beoordelen of het wijzigingsverzoek verder geanalyseerd zal worden. Een reden om een wijzigingsverzoek niet verder te analyseren zou kunnen zijn dat het wijzigingsverzoek reeds is geregistreerd.​

​​In analyse

​Het wijzigingsverzoek wordt geanalyseerd en oplossingsmogelijkheden worden in kaart gebracht en in grote lijnen uitgewerkt ten behoeve van de besluitvorming.​

​Te besluiten​

​Het wijzigingsverzoek dient besproken te worden door de personen die de rol van Autorisator vervullen in het beheerproces. Deze status geeft aan dat besluitvorming plaats moet vinden wat betreft het al dan niet realiseren van het wijzigingsverzoek. Indien besloten wordt het wijzigingsverzoek niet te realiseren, kan ervoor gekozen worden het wijzigingsverzoek geheel af te wijzen dan wel de realisatie uit te stellen. Het wijzigingsverzoek kan op een later moment heroverwegen worden.​

​In realisatie​

​Indien besloten is het wijzigingsverzoek te realiseren, krijgt het wijzigingsverzoek deze status toegewezen. Gedurende deze status wordt het wijzigingsverzoek gerealiseerd.​

​Wacht op publicatie​

​Zodra de aanpassing is doorgevoerd naar aanleiding van het wijzigingsverzoek krijgt het wijzigingsverzoek deze status. Bij het ingeven van deze status wordt een scherm getoond waarin het veld Release notes is opgenomen. Hierin kan beschreven worden welke aanpassing exact is doorgevoerd naar aanleiding van het wijzigingsverzoek. De wijzigingsverzoeken in deze status staan klaar voor publicatie van een nieuwe versie van de standaard.

​Gepubliceerd

​Indien een wijzigingsverzoek gepubliceerd is krijgt het wijzigingsverzoek deze status toegekend. Bij de statuswijziging van status Wacht op publicatie naar Gepubliceerd wordt een scherm getoond waarin de publicatieversie (Fixed version/s) ingegeven kan worden.

​Toekomst

​Wanneer bij besluitvorming wordt vastgesteld dat het wijzigingsverzoek op dit moment nog niet gerealiseerd wordt voor de volgende publicatieversie van de standaard, maar mogelijk wel wordt meegenomen gedurende een toekomstige versie, kan deze status toegekend worden. Op een later moment kan besloten worden of het wijzigingsverzoek wordt doorgevoerd, of dat het wijzigingsverzoek alsnog wordt afgewezen. Bij de statuswijziging van Te besluiten naar Toekomst wordt een scherm getoond waarin kan worden aangegeven of het wijzigingsverzoek al dan niet voor de volgende versie gewenst is.​

​Afgewezen​

​Indien het wijzigingsverzoek niet wordt doorgevoerd zal het wijzigingsverzoek deze status toegekend krijgen. Bij het wijzigen van de status naar Afgewezen wordt een scherm getoond waarin de Reden van afwijzen gevuld kan worden.​