Workflow – Kwalificatiebevindingen

In de onderstaande tabel zijn de verschillende statussen van de workflow voor het afhandelen van wijzigingsverzoeken toegelicht.
Status Omschrijving
​Nieuw ​Een kwalificatiebevinding is aangemaakt door de Nictiz beoordelaars. Dit is de initiële status van een kwalificatiebevinding.
Bij het aanmaken van een bevinding wordt de Assignee automatisch op de verantwoordelijke productmanager XIS gezet.
​Wacht op leverancier Een leverancier heeft een kwalificatiebevinding in behandeling.

Deze status wordt bereikt als:

  1. een nieuwe kwalificatie bevinding is aangemaakt en is toegewezen aan de leverancier of;​
  2. naar aanleiding van een beoordeling van het antwoord van een leverancier meer input van deze gewenst is.

De leverancier heeft dan twee mogelijkheden bij het in behandeling nemen van de bevinding:

  1. de gevraagde input leveren, op beantwoorden te klikken waardoor de bevinding de status ter beoordeling bereikt. De Assignee wordt automatisch op degene gezet die de bevinding heeft aangemaakt (reporter);
  2. aanpassingen in de applicatie door te voeren en indien de doorgevoerde wijzigingen gereed zijn op hertesten te klikken waardoor de bevinding de status hertest bereikt.
​Ter beoordeling

De kwalificatiebevinding dient door de Nictiz beoordelaars beoordeeld te worden. Deze status wordt bereikt als:

  1. de leverancier de kwalificatie bevinding behandeld heeft en de beoordelaar beantwoord heeft of de bevinding opnieuw beoordeeld dient te worden naar aanleiding van een hertest.
​Hertest ​De kwalificatiebevinding dient door de leverancier hertest te worden.
​Afgerond ​Deze status geeft aan dat de kwalificatie bevinding afgerond is door de Nictiz beoordelaar. Nadat de kwalificatiebevinding in behandeling is genomen, beoordeeld is (na een eventuele hertest) en tot slot akkoord bevonden is door de Nictiz beoordelaar.