MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving. De patiënt is de eigenaar van deze persoonlijke gezondheidsomgeving. Hij bepaalt welke gegevens hij in deze website of app wil zien en of hij deze wil delen. Deze animatie legt uit wat MedMij is en hoe MedMij werkt.

Standaarden

Om medische gegevens als bloeddruk, longfunctie en laboratoriumuitslagen te ontsluiten naar één persoonlijke gezondheidsomgeving en gestructureerde uitwisseling mogelijk te maken zijn informatiestandaarden noodzakelijk. Samen met marktpartijen als leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen, systemen voor zorgaanbieders, apps en patiëntvertegenwoordigers werkt Nictiz aan standaarden die voldoen aan de MedMij-spelregels. Hiervoor geldt dat MedMij zoveel mogelijk bestaande standaarden, uitzonderingen daar gelaten, gebruikt. Aan de reeds bestaande standaarden worden MedMij-specificaties toegevoegd zodat informatie ook met persoonlijke gezondheidsomgevingen uitgewisseld kan worden.

Roadmap

De leidraad voor het geschikt maken van reeds bestaande standaarden zijn de verhalen van de  fictieve patiënt Roos Dalstra en Thomas van Beek​. In 2016 ontwikkelde MedMij al standaarden voor het uitwisselen van gegevens over medicatie, allergieën, laboratoriumuitslagen en zelfmetingen van patiënten zelf (lengte, gewicht, bloeddruk). Deze vier specificaties voor uitwisseling van informatie zijn ontwikkeld aan de hand van de Basisgegevensset Zorg (BGZ) uit het programma ‘Registratie aan de bron’. De BGZ vormt een basisset van de zorginformatiebouwstenen (ZIB’s). Een ZIB beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt kan worden vastgelegd en omvat afspraken over een (medisch) concept, zoals een diagnose of een verrichting.

Er zijn natuurlijk veel meer typen gezondheidsinformatie die patiënten willen gebruiken in een app of website. In 2017 breiden we deze standaarden daarom verder uit. De BGZ wordt volledig gereed gemaakt voor uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen. Daarnaast betrekken we ook andere domeinen:

  • iStandaarden ontwikkeld door het Zorginstituut Nederland
  • Gegevensuitwisseling huisarts – patiënt
  • eAfspraak, het online maken van een afspraak

In 2018 wordt de set weer verder uitgebreid.

FHIR

Aan de reeds bestaande informatiestandaarden worden specificaties toegevoegd zodat informatie ook met persoonlijke gezondheidsomgevingen uitgewisseld kan worden. FHIR is sinds kort beschikbaar als nieuwe HL7 standaard. Onder leiding van HL7 Nederland worden FHIR-profielen beheerd en gevalideerd op kwaliteit. FHIR is bij uitstek geschikt voor het koppelen van verschillende applicaties en apparaten in een persoonlijke gezondheidsomgeving. Organisaties die een standaard zoeken voor het koppelen van data uit meerdere bronnen blijken in toenemende mate FHIR in te zetten. Het is daarmee een standaard die steeds breder gedragen wordt.

Samen met het veld

We vinden het erg belangrijk samen te werken met het veld om zo draagvlak te creëren voor de producten die we maken. En de producten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen uit het veld. We werken daarom in werkgroepen samen met experst uit de praktijk. En door onze producten daarnaast in openbare consultatie te zetten, heeft iedereen die dit wil gedurende zes weken de mogelijkheid feedback te geven. Welke producten in openbare consultatie staan vindt u hier.

Toetsen in de praktijk

Eind 2016 en begin 2017 werden de eerste informatiestandaarden getest in kickstartomgevingen. Dit zijn praktijksituaties waarin systemen van zorgaanbieders gezondheidsinformatie ontsluiten naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van een patiënt en andersom. In de kickstartomgeving doen zij dit volgens de MedMij-spelregels. En zo leren we of onze standaarden in de praktijk ook werken. De verbeterpunten die uit deze kickstartomgevingen naar voren komen, verwerken we in onze producten. Meer informatie over kickstartomgevingen kunt u teruglezen bij het project MedMij in de praktijk.

Vragen?

Neem contact op met Paul Vermeulen via vermeulen@nictiz.nl​.


reacties