MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil in een veilige online omgeving gezondheidsgegevens van allerlei bronnen kan verzamelen en gebruiken. De patiënten is de baas van deze persoonlijke gezondheidsomgeving. Hij bepaalt welke gegevens hij in deze website of app wil zien en of hij deze wil delen. MedMij zorgt voor grip op je eigen gezondheidsgegevens. Deze animatie​ legt uit wat MedMij is en hoe MedMij werkt.

Deze standaarden maken uitwisseling van gezondheidsinformatie tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen en systemen van zorgaanbieders mogelijk. MedMij geeft patiënten meer grip op hun eigen gezondheidsgegevens. Samen met marktpartijen als leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen, systemen voor zorgaanbieders, apps en patiëntvertegenwoordigers  is geïnventariseerd welke informatie als eerste uitwisselbaar wordt gemaakt.

Standaarden

De leidraad voor de ontwikkeling van de MedMij-standaarden is het verhaal van de fictieve patiënt Roos Dalstra de leidraad. Nictiz heeft de standaarden aan de hand van de Basisgegegevensset Zorg en zorginformatiebouwstenen (zib’s) uit het programma ‘Registratie aan de bron’ ontwikkeld. De Basisgegevensset Zorg vormt een basisset van de  zib’s. Een zib beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt kan worden vastgelegd en omvat afspraken over een (medisch) concept, zoals een diagnose of een verrichting. Nictiz heeft de MedMij-standaarden gedefinieerd voor de onderwerpen:

  • Patiënt
  • Zorgaanbieder
  • Zorgverlener
  • Allergie / Intolerantie
  • Laboratoriumresultaten
  • Medicatie
  • Zelfmetingen (lengte, gewicht, bloeddruk)

Deze standaarden zijn opgeleverd inclusief FHIR profielen. FHIR is een nieuwe internationale standaard voor zorginformatie.

Proefomgeving

In Rotterdam en in Groningen heeft Nictiz partijen bereid gevonden om de MedMij-standaarden te testen. In Rotterdam zijn dit het Havenziekenhuis, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, Curavista en VANAD Enovation. Deze ziekenhuizen sturen meetwaarden naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van longpatiënten. Patiënten kunnen deze informatie zelf aanvullen en delen met andere zorgaanbieders. Zie verder de MedMij-website.

In Groningen koppelen diabetespatiënten hun eigen draadloze weegschalen, bloeddrukmeters en glucosemeters aan hun persoonlijke gezondheidsomgeving. De zelfmeetgegevens worden in de proef uitgewisseld met de huisarts. Door uit te wisselen via MedMij is het straks in Groningen ook mogelijk vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving met het ziekenhuis te communiceren.  Zorgbelang Groningen, Zodos  en huisartsengroepspraktijk Hommesplein te Winschoten zijn hierbij betrokken. Zie verder de MedMij-website.

Meer informatie

Heeft u vragen over MedMij? Neem dan contact op met Thom Meens. Heeft u vragen over de MedMij-standaarden? Neem dan contact op met Irene van Duijvendijk.


reacties