Nieuws

ZiRA: hulpmiddel voor ziekenhuizen om hun organisatie en informatievoorziening in te richten

Ziekenhuizen kunnen met de ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) de inrichting van hun organisatie in kaders en modellen beschrijven….

Lees verder

Praat mee over Eenheid van Taal

Eenheid van Taal wordt als een belangrijke randvoorwaarde beschouwd voor het effectief uitwisselen van medische gegevens. Er is sprake van Eenheid van Taal wanneer de informatie tussen verschillende zorgverleners kan worden uitgewisseld zonder dat dit de betekenis ervan tenietdoet. Om Eenheid van Taal zorgbreed te kunnen implementeren, is nog een aantal stappen nodig. Daarom heeft het Informatieberaad Zorg aan het RIVM en Nictiz gevraagd om hiervoor een beleidsnotitie met daarbij een roadmap op te stellen. Bij het opstellen van deze beleidsnotitie zijn veel stakeholders geraadpleegd en zij hebben hun input geleverd. Tot 9 juli is het voor iedereen mogelijk om suggesties voor verbetering van de beleidsnotitie aan te dragen. Dit kan tijdens de open consultatie.