Whitepapers

Het nieuwe eID-stelsel; een introductie voor de zorgsector

31-05-2017
0

De komende jaren zal de online dienstverlening in de zorg verder toenemen. Dit stelt hogere eisen aan de betrouwbaarheid van het digitale legitimatieproces. In deze whitepaper een introductie over de ontwikkeling van eID-voorzieningen in de zorg.


Overige publicaties

Hoe maak ik online inzage tot een succes?

20-06-2017
0

Met dit kennismagazine willen wij u praktische handvatten bieden voor het regelen van online inzage. U vindt er onder andere een top 10 adviezen, de praktijkverhalen van projectleiders, patiënten en zorgverleners en een geactualiseerde argumentenwijzer.


Agenda

Meet Up ministerie van VWS 26 juni

26-06-2017
0

Ministerie VWS organiseert 26 juni een Meet up om kennis te delen over het onderwerp van 2017; informatie-uitwisseling in de zorg. Nictiz verzorgt tijdens de Meet up een 7-tal sessies.