Helpt u mee om patiënten inzage te geven in hun gegevens bij de huisarts?

20-03-2018
0

Vanaf 20 maart 2018 zijn de MedMij-specificaties voor het ontsluiten van huisartsgegevens beschikbaar voor openbare consultatie. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vindt u een overzicht met daarin de links naar de bijbehorende specificaties.

Doorbraak in digitalisering eerstelijns huisartsenzorg noodzakelijk

19-03-2018
0

​In de gedigitaliseerde gezondheidszorg staat de positie van de huisarts op het spel. Er is sprake is van een digitaliserings-paradox: de huisarts is tevreden over het dagelijks gebruik van IT, terwijl in de nabije toekomst een digitale transformatie noodzakelijk is om zijn sleutelrol in de eerstelijnszorg te waarborgen. Om het tij te keren moet de beroepsgroep nu op basis van een heldere toekomstvisie op regionaal niveau aan de slag met landelijke support. Dit concludeert Nictiz naar aanleiding van een onderzoek in de vandaag gepubliceerde whitepaper ‘Toekomst digitalisering eerstelijnszorg Huisartsen’.

Helpt u mee om patiënten inzage te geven in hun gegevens bij de huisarts?

22-02-2018
0

Vanaf 22 februari 2018 staan de functionele specificaties voor het ontsluiten van huisartsgegevens in openbare consultatie. Op de consultatiepagina op MedMij.nl vindt u een overzicht met daarin de links naar de bijbehorende specificaties.

Declaratiemogelijkheden e-consult bij de huisarts ruimer dan gedacht

05-02-2018
0

Huisartsen zijn onvoldoende op de hoogte van de declaratiemogelijkheden voor e-consulten. Dit blijkt uit de Actieagenda e-consult bij de huisarts. Veel huisartsen denken dat de vergoeding voor een e-consult per definitie gelijk is aan dat van een telefonisch consult. Dit is niet het geval. Huisartsen mogen voor een e-consult zelfs een dubbel regulier consult declareren, mits de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een dubbel face-to-face consult wordt geboden. Dit is recent bevestigd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Gebruik e-health-toepassingen in verstandelijk gehandicaptenzorg neemt toe

24-01-2018
0

​Computers, internet en toezichthoudende technieken worden vaak gebruikt door begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook het gebruik van medicijndispenser neemt toe. Dit blijkt uit het onderzoek van Nictiz en het NIVEL.

Basisgegevensset Zorg (BgZ) wordt de standaard

19-01-2018
0

Het Informatieberaad Zorg heeft de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en het model van de Zorginformatiebouwstenen (zib’s) vastgesteld als landelijke standaarden voor de uitwisseling van patiëntendata.

Unieke samenwerking tussen standaardisatieorganisaties in Nederland

16-01-2018
0

De samenwerking Standards Developing Organisations Nederland voor de informatievoorziening in de Nederlandse zorg (SDO-NL) heeft zich uitgebreid met twee nieuwe leden. Hiermee zijn nu zeven standaardisatieorganisaties die in Nederland actief zijn binnen de zorgsector aangesloten bij deze bestuurlijke samenwerking. SDO-NL heeft de ambitie om een grote bijdrage te leveren aan optimalisatie van gezondheid en zorg door betere informatie voor patiënt en professional.

Ongestructureerde informatie inzichtelijk maken voor patiënten

09-01-2018
0

MedMij maakt uitwisseling van ongestructureerde informatie met persoonlijke gezondheidsomgevingen mogelijk door middel van PDF/A.