Geef het e-consult de ruimte om zich te bewijzen

05-09-2017
0

Nictiz en Nivel hebben in het kader van de jaarlijkse eHealth-monitor onderzoek gedaan naar het gebruik van e-consult. Hierover is een artikel verschenen in ICT&Health.

Ethiek en eHealth: maakt eHealth goede zorg beter?

30-08-2017
0

Wat is goede eHealth? Is eHealth wel geschikt voor iedereen? Samen met het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) organiseren we op donderdag 28 september a.s. een bijeenkomst over de ethische aspecten van eHealth.

Diabetespatiënten wisselen via MedMij bloedglucosewaarden uit met de huisarts

28-08-2017
0

Diabetespatiënten wisselen via MedMij bloedglucosewaarden uit met de huisarts. De resultaten van deze proef zijn in een factsheet gebundeld.

e-consult kun je doen wanneer het jou uitkomt

01-08-2017
0

Om inzicht te krijgen in het verschil tussen het aanbod en gebruik van het e-consult zijn in de eHealth-monitor 2017 zorggebruikers over dit onderwerp bevraagd. Nictiz en het NIVEL hebben hierover een factsheet uitgebracht.

Digitale verpleegkundige overdracht stijgt

13-07-2017
0

​Het aantal digitale verpleegkundige overdrachten is met 10% gestegen ten opzichte van 2014. Dit blijkt uit het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht onder ruim 340 respondenten, uitgevoerd door Nictiz en V&VN in de eerste twee kwartalen van 2017.

Patiënt en zorgverlener, partners in eHealth

11-07-2017
0

In het kennismagazine Patiënt en zorgverlener, partners in eHealth​ laten we met ervaringsverhalen van zorgverleners, experts en patiënten zien dat de inzet van eHealth om een partnerschap tussen zorgverlener en patiënt vraagt.

Hoe maken we online inzage tot een succes?

20-06-2017
0

Kennismagazine met praktische handvatten voor het regelen van online inzage. U vindt er onder andere een top 10 adviezen, de praktijkverhalen van projectleiders, patiënten en zorgverleners en een geactualiseerde argumentenwijzer.

Graag uw feedback over de patiëntspecificaties voor de Basisgegevensset Zorg voor MedMij

19-06-2017
0

Graag uw feedback over de patiëntspecificaties voor de Basisgegevensset Zorg voor MedMij. Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken.