news photo

SAVE THE DATE: 11 MEI 2017

15-03-2017
0

​Dankzij de beschikbaarheid van een aantal eHealth-basisdiensten, kunnen patiënten de zorg die zij nodig hebben beter inpassen in hun dagelijks leven. Maar wat betekent dit voor zorgverleners?

Uit de eHealth-monitor 2016 blijkt dat patiënten niet altijd op de hoogte te zijn van de eHealth-mogelijkheden bij hun zorgverleners. Een van de aanbevelingen is dan ook dat zorgverleners patiënten actief moeten stimuleren om hun online diensten te gebruiken. Waarom zou een zorgverlener die moeite doen? Welke meerwaarde heeft eHealth voor de manier waarop zorgverleners goede zorg leveren? En hoe kan een programma- of projectleider zorgverleners motiveren tot het gebruik van eHealth-diensten. 

Op 11 mei kijken we naar deze meerwaarde van digitale zorg, voor patiënten én voor zorgverleners. We laten zien waarom de rol van zorgverleners zo belangrijk is om het gebruik van eHealth te vergroten. Met ervaringsverhalen van zorgverleners, projectleiders en patiënten laten we zien hoe onder andere het eConsult, online inzage en een persoonlijk gezondheidsomgeving werken in de praktijk. 

Deelnemers krijgen praktische handvatten aangereikt om draagvlak voor eHealth te vergroten in de eigen praktijk. Patiënten geven aan wat voor hun prettig werkt, en zorgverleners leren de mogelijkheden van eHealth te communiceren naar patiënten en het gebruik hiervan te vergroten. Want alleen als zorgverleners het inzetten van eHealth zinvol vinden, wijzen zij patiënten op de mogelijkheden en bekijken ze samen welke vorm van eHealth bij de patiënt past. 

Praktische informatie

Locatie: centraal in het land
Tijd: van 16.00 – 21.00 uur
Doelgroep: medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundig specialisten en programma-/projectleiders uit zorgorganisaties.
Accreditatie: Voor deze bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd
Aanmelden: Aanmelden is mogelijk vanaf 30 maart 2017

Heeft u vragen over de bijeenkomst? Neem dan contact op met het programmateam Patiëntparticipatie via patientparticipatie@nictiz.nlreacties