Maarten Ligtvoet

1
0

Maarten is productmanager ART-DECOR en beveiligingsarchitect bij Nictiz.

Paul Vermeulen

0
0

Paul Vermeulen is productmanager Kwalificaties en projectleider MedMij standaarden. De zorg en ICT speelt een centrale rol in zijn leven. Paul heeft als medisch analist in het Amphia Ziekenhuis gewerkt. Vanaf 2000 is hij in verschillende functies werkzaam geweest bij PinkRoccade Healthcare waaronder productmanager voor laboratoria en apotheek dienstverlening. Daarna is hij een aantal jaren bij VECOZO verantwoordelijk geweest voor diverse diensten zoals het Elektronisch Declaratieportaal.

Myrah Wouters

0
0

​Myrah Wouters is programmaleider van de eHealth-monitor die Nictiz jaarlijks samen met het NIVEL uitbrengt. Verder houdt zij zich als senior adviseur eHealth bezig met toekomstige eHealth ontwikkelingen en advisering over innovatie in de zorg. Haar aandachtspunten zijn medicatieveiligheid & ICT, digitale transformaties in de zorg en de effectiviteit en doelmatigheid van eHealth. ​

Pim Volkert

Pim Volkert

2
0

Pim Volkert houdt zich als coördinator terminologie bezig met het gebruik van (medische) terminologieën in informatiesystemen. Pim coördineert de nationale ontwikkelingen rondom Snomed CT, het medisch terminologiestelsel. Internationaal is hij actief als co-chair van het member forum van Snomed International. Pim's grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat informatiesystemen de zorgverleners daadwerkelijk helpen hun werk beter uit te voeren.

Lies van Gennip

19
0

Lies van Gennip is sinds 2012 directeur van Nictiz. Voor haar benoeming bij Nictiz was zij directeur van ondermeer Stivoro, de Nederlandse Accreditatie Organisatie (tegenwoordig NVAO) en het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Van Gennip is voorzitter van de General Assembly van IHTSDO.

Irene van Duijvendijk

5
0

Irene van Duijvendijk is als adviseur verantwoordelijk voor vraagstukken op het snijvlak van Zorg en ICT met name binnen de caresector en met betrekking tot Persoonlijke gezondheidsomgevingen. Irene’s achtergrond is verpleegkunde en gezondheidswetenschappen. Irene zorgt voor kennisdeling, door middel van artikelen, whitepapers en door haar bijdrage aan congressen en symposia.

Peter Mooren

0
0

Peter Mooren is vanaf februari 2017 manager expertisecentrum bij Nictiz. Het expertisecentrum doet onderzoek en duidt trends in eHealth ten behoeve van landelijk beleid voor partijen als het ministerie van VWS, landelijke koepels en het Informatieberaad Zorg. Peter heeft zich toegelegd op innovatie & ICT in relatie tot maatschappelijke vraagstukken bij overheid, onderwijs en zorg. Hij startte zijn carrière bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en werkte daarna bij verschillende adviesbureaus. De afgelopen vijf jaar was hij manager bij JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht).

Elise Peters

1
0

Als e-health adviseur internationaal bij Nictiz houdt Elise Peters zich bezig met grensoverschrijdende e-health gerelateerde onderwerpen. Zo zet zij zich in voor de vorming van Europees e-healthbeleid en het bewerkstelligen van data-uitwisseling over de grens. Daarnaast blijft ze graag in verbinding met de Nederlandse e-health- activiteiten en heeft zij met haar opleidingen in Informatiemanagement en Bedrijfscommunicatie grote interesse in positioneringsvraagstukken in de zorg.

Henk Hutink

3
0

Henk Hutink is landelijk programmamanager en strategisch adviseur voor sectorale zorg-ICT vraagstukken. Henk houdt zich bezig met strategische innovatie, landelijke verandertrajecten en disruptieve ontwikkelingen. Henk is auteur van de boeken ‘ICT-Standaarden in de zorg’, ‘Wet- en regelgeving in de zorg’ en ‘Keurmerken, certificaten en kwaliteitsverklaringen in de zorg’.

Marinka de Jong

6
0

Marinka de Jong-Fintelman is als senior adviseur verbonden aan het programma Patiëntparticipatie & eHealth. Binnen dit programma worden activiteiten uitgevoerd die de positie van de patiënt in het zorgproces versterken. Ze is oprichter van het platform Patiënt en eHealth wat onder het programma valt. Ze is medeverantwoordelijk voor de thema’s die binnen het programma aandacht krijgen: gebruiksvriendelijkheid, het eConsult, samen dossiers opbouwen, de rol van de zorgverlener binnen eHealth, online inzage en ethiek. Rondom deze thema’s worden seminars en workshops gegeven, kennis opgebouwd en gedeeld en kennisproducten ontwikkeld.

Alexander Henket

Alexander Henket

1
0

Alexander Henket, HL7-expert van Nictiz, leest en schrijft standaarden. Alexander is actief lid van de HL7 community. Standaarden zijn voor hem als talen. Het zijn levende dingen die zich blijven ontwikkelen. Alexander is gespecialiseerd in EDI messaging standaards zoals HL7 V2/V3/FHIR and Edifact, maar kent ook alles van verschillende technieken waar die standaarden werken zoals web services, DFTP, MLLP, SNA/LU en dergelijke.

Jaco van Duivenboden

Jaco van Duivenboden

8
0

Senior adviseur e-health Jaco van Duivenboden adviseert over nieuwe ontwikkelingen in zorg & ICT en e-health. Zijn interesse is breed. Onderwerpen die zijn specifieke aandacht hebben, zijn de kwaliteit van e-health, ethiek en het structureel verbeteren van de informatie-uitwisseling in de zorg. Kennis verzamelen en delen is zijn passie.

Michael Tan

0
0

Productmanager Michael Tan is verantwoordelijk voor het medicatie, perinatologie- en het jeugdgezondheidszorgdomein. Daarnaast is Michael lid van NEN en ISO/TC215 werkgroep 6, actief lid van HL7 Nederland, co-chair van IHE-pharmacy en co-chair van HL7 Patient Care International. Ook verzorgt hij gastcolleges bij de TU Delft en het AMC over informatiestandaarden in de zorg en medicatieveiligheid.

Gert Koelewijn

Gert Koelewijn

2
0

Gert Koelewijn is programmamanager en medisch informaticus bij Nictiz. Hij ontwikkelt eHealth toepassingen voor het verbeteren van de patiëntveiligheid. Hiervoor verbindt hij zorgorganisaties, zorgverleners en experts zodat deze toepassingen op de verschillende zorgprocessen aansluiten. Zijn aandachtsgebieden zijn de informatiestandaarden ‘Informatieoverdracht Acute Zorg’ en ‘Informatieoverdracht Labgegevens’. Daarnaast organiseert hij het beheer van de Nationale Contra-Indicatielijst. Gert is lid van de HL7 Emergency Care Work Group, het HL7 NL Actieve Leden Forum en IHE Laboratory.

Lisanne van der Molen

1
0

Lisanne van der Molen is als adviseur verantwoordelijk voor vraagstukken binnen de caresector en de GGZ. Haar aandachtsgebieden zijn onder andere de verpleegkundige overdracht, de Referentiedomeinenmodellen Care en GGZ en de kennisplatformen iCare en iGGZ. Lisanne is gezondheidsjurist en gezondheidswetenschapper.

Merik Seven

0
0

Merik Seven is verantwoordelijk voor internationaal eHealth-beleid (focus op eHealth-netwerk en EU-projecten), programmanager eID en voorzitter/secretaris eHealth-platform Regionale Samenwerkingsorganisaties (RSO).

Charlotte Schreuder

1
0

Charlotte Schreuder is adviseur eHealth. Ze werkt aan uitdagende eHealth-projecten waarin de gebruiker een belangrijke rol speelt. Charlotte is onder andere projectleider van het thema Online Inzage binnen het programma Patiëntparticipatie & eHealth en vervult een rol binnen MedMij. Met haar achtergrond als Industrieel Ontwerper heeft ze een creatieve kijk op dingen. Het vereenvoudigen en visualiseren van lastige vraagstukken is daarbij een kwaliteit die een welkome aanvulling is.

Britt van Lettow

0
0

​​​​​​​​​​​​Britt van Lettow is eHealth-adviseur bij Nictiz. Zij houdt zich bezig met de trends in​​​ eHealthgebruik en de ervaringen daarmee, beschreven in onder andere de eHealth Monitor (i.s.m. het NIVEL).

Michiel Sprenger

0
0

Michiel Sprenger is senior adviseur IT en innovatie bij Nictiz en coördinator internationale contacten. Dit betekent dat hij ondermeer veel in Europese geledingen vertoeft. Tegelijkertijd is Michiel ook opleider klinische informatica aan de Technische Universiteit in Eindhoven.

Bettine Pluut

0
0

Bettine Pluut is programmamanager Patiëntparticipatie en eHealth. Samen met haar team zet zij zich in voor succesvol en zinvol gebruik van eHealth-toepassingen voor en door patiënten. Zij pleit voor het actief betrekken van ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling en invoering van eHealth. Ook organiseert ze kennisuitwisseling en dialoog over de veranderkundige en ethische uitdagingen van eHealth. Bettine is tevens actief als zelfstandig adviseur, spreker en als actie-onderzoeker. Zij is gepromoveerd op de veranderkundige en ethische aspecten van eHealth en informatie-uitwisseling in de zorg.

Fred Smeele

2
0

Fred Smeele, senior projectleider, is verantwoordelijk voor 'Registratie aan de Bron'. Dit is een samenwerkingsproject van de acht Universitair Medische entra (UMC’s) en Nictiz met het doel om via zorgbouwstenen tot eenduidige zorginformatie te komen. Ook is Fred initiatiefnemer van de kennisplatformen iZiekenhuis en iGGZ en coördinator van de ontwikkeling van de referentiedomeinenmodellen RDZ (ziekenhuizen) en RDG (GGZ).

Natasha Krul

0
0

Natasha Krul is werkzaam als adviseur terminologie en geeft advies over het gebruik van medische terminologie en classificatiestelsels. Zij heeft een medische achtergrond. Daarnaast is zij lid van de Mapping Special Interest Group van IHTSDO en van de Expertgroep ICD-10 van DHD.

Hedde van der Lugt

Hedde van der Lugt

0
0

Hedde van der Lugt is verantwoordelijk voor het team dat zorginformatie standaarden ontwikkelt en de huidige standaarden beheert en onderhoudt. Belangrijke thema’s voor 2017 zijn de betrokkenheid van de patiënt in de informatievoorziening rondom zijn zorg, de rol van informatie rondom medicatieveiligheid en authenticatiemiddelen voor patiënten. Daarnaast is Hedde verantwoordelijk voor zorginformatievraagstukken, specifiek voor de eerstelijnszorg en gericht op Patient Empowerment. Hij neemt deel aan het tactisch beraad eID, is voorzitter van de agendacommissie eHealth (NIA) en zit in de beleidscommissie NEN.

Elze van Puijvelde-de Groot

0
0

Elze van Puijvelde - de Groot is adviseur terminologie bij Nictiz. Ze houdt zich voornamelijk bezig met adviseren over het gebruik van medische terminologie(stelsels). Haar uitdaging is dat medische terminologie(stelsels) zo gebruikt gaan worden dat zowel patiënt, zorgverlener als leveranciers er voordeel van hebben. Zij is lid van de Content Committee van SNOMED International.

Feikje Hielkema

0
0

Feikje Hielkema-Raadsveld geeft als Expert Medische Terminologie advies over het gebruik van terminologiestandaarden in de zorg en houdt zich bezig met het beheer van SNOMED CT. Met haar achtergrond in natuurlijke taaltechnologie en 'semantic web'-technologie en haar werkervaring als softwareontwikkelaar is zij het aanspreekpunt voor softwareleveranciers die een terminologiestandaard in hun product willen bouwen.

Vincent van Pelt

0
0

Senior adviseur Vincent van Pelt houdt zich bezig met projecten op basis van IHE profielen. Hij werkt aan de harmonisatie van initiatieven op oncologisch gebied (Synoptic Reporting Oncologie). In het platform Patiënt en eHealth werkt Vincent aan het PGD kader 2020 en aan het programma Zelfzorg Ondersteund. Internationaal levert hij een bijdrage aan het Europese project eStandards.

Albert-Jan Spruyt

0
0

Albert-Jan is senior adviseur bij Nictiz.

Quintus Bosman

0
0

Quintus Bosman is als senior adviseur bij diverse trajecten betrokken. Hij is opgeleid tot huisarts en heeft vele jaren ervaring opgedaan in ICT en telecommunicatie. Hij combineert als adviseur de medische kennis met de ICT-expertise. Quintus is vertegenwoordiger van Nictiz in de kerngoep die het Informatieberaad ondersteunt. Quintus is daarnaast onder meer voorzitter van het regionaal architectuur platform (RAP), contactpersoon naar eerstelijnspartijen en verantwoordelijk voor de eerstelijnsprojecten Beveiliging EerstelijnInformatieSystemen (BEIS) en Individueel ZorgPlan (IZP).