blog photo

Informatiebeveiliging voor eerstelijnsinformatiesystemen

22-03-2017
0
Auteur(s)  :  Nictiz
Soort publicatie  :  Overig
Uitgever(s)  :  Nictiz
Bestand  : 
Trefwoord(en)  :  Eerstelijnszorg, Informatiebeveiliging

​Het resultaat van BEIS is een pakket van eisen te gebruiken als praktische implementatiegids voor leveranciers en gebruikers van eerstelijnssystemen. BEIS beschrijft de eisen die aan systemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen. Het voldoen aan deze set van eisen moet ook de patiënten, overheid, toezichthouders en verzekeraars de zekerheid kunnen geven dat de noodzakelijke kwaliteit van de informatiebeveiliging in de eerstelijns is gegarandeerd.

​Dit document bevat:

  • ​​​de eisen aan de toegangslog;
  • de eisen aan de weergave van de toegangslog;
  • een specificatie van de gegevens in de toegangslog;
  • voorbeelden van de weergave van de toegangslog;
  • een begrippenlijst.reacties