NHG-KNGF informatiestandaard voor gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts fysiotherapeut
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard Informatiestandaard
Zorgdomein Eerste lijn, Nulde lijn
Professionals Huisarts, Fysiotherapeut, Paramedicus
Implementatiestatus Gepubliceerd (en in beheer)
Adoptiegraad (Nergens in Nederland geadopteerd)
Korte beschrijving Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut.
Maakt gebruik van HL7v3HL7 CDA
Specificatie Informatiestandaard huisarts-fysiotherapeut
Beheerder (NL) Nictiz
Licentie nodig Nee
Business model Ontwikkeld en beheerd met subsidie van ministerie van VWS.
Eerste jaar van uitgave 2011

​​​​Meer info over de i​​​​​mplementatiestatus:

Het Informatieberaad Zorg heeft deze informatiestandaard van toepassing verklaard op 20-04-2015. Het Informatieberaad Zorg is ingericht door het ministerie van VWS en wil sturing en regie bieden van de informatievoorzineing in de zorg. Op 11-06-2015 is de informatiestandaard opgenomen in het Register Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland.

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 28-06-2016