NEN 7513: 2010 nl Medische informatica - Logging - Vastleggen van acties op elektronische patientdossiers
Interoperabiliteitsmodel
Informatiebeveiliging
Type standaard Informatiebeveiliging
Zorgdomein Eerste lijn, Tweede lijn, Derde lijn
Professionals Iedereen
Implementatiestatus In gebruik
Adoptiegraad (Op veel plekken geadopteerd)
Korte beschrijving Voorziet in de stelselmatige geautomatiseerde registratie van gegevens rond de toegang tot het patiëntdossier, die controle van de rechtmatigheid ervan mogelijk maakt.
Maakt gebruik van NEN7510
Normering NEN7513
Beheerder (NL) NEN
Licentie nodig Nee
Business model Marktfinanciering.
Versie 2010
Eerste jaar van uitgave 2010

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 04-04-2016