Op deze pagina vindt u de handleidingen voor implementatie van Edifactberichten. De inhoud van de handleidingen wijzigt niet meer, omdat de Edifactberichten niet meer worden doorontwikkeld. 

Heeft u vragen, neem dan contact op met Nictiz​ onder verme​lding van Edifact.

Medisch Recept Afleverbericht

18-12-2013
0

​Het medisch recept afleverbericht wordt gebruikt door apotheken om de huisartsen en specialisten op de hoogte te houden van welke daadwerkelijke medicatie en/of medische gebruiksartikelen aan de patiënt zijn verstrekt. MEDREC

Edifact implementatiehandleiding diverse berichten

31-12-2010
0

Edifact Specificatieberichten voor: EHBO bericht, laboratoriumbericht, Patiënt mutatiebericht, Overzichtbericht, radiologiebericht, Receptbericht, Specialistenbrief en Vrij-bericht.

Edifact implementatiehandleiding pathologie-aanvraagbericht

31-12-2010
0

Edifact implementatiehandleiding pathologie-aanvraagbericht

Edifact implementatiehandleiding radiologie-aanvraagbericht

31-12-2010
0

Het aanvraagbericht radiologiediagnostiek wordt gebruikt door de huisarts/specialist om op elektronische wijze radiologiediagnostiek aan te vragen bij de radiologie-afdeling (in het ziekenhuis). MEDREQ

Edifact implementatiehandleiding patiëntoverdrachtbericht

31-12-2010
0

​Het Patiënt Overdracht bericht bevat zowel persoonsgebonden- als medische gegevens uit een Elektronisch Medisch Dossier van een patiënt. Dit bericht kent twee doelen: het is te gebruiken voor de overdracht van patiëntgegevens wanneer de patiënt verhuist naar een andere huisarts, en het is te gebruiken om een complete praktijk te converteren naar een ander Huisarts Informatie Systeem (HIS), wanneer de huisarts besluit om met een ander HIS verder te werken.

Edifact Medisch Recept Aanvraagbericht

18-12-2013
0

Het medisch recept aanvraagbericht wordt gebruikt door huisartsen en specialisten om apotheken langs elektronische weg opdracht te geven bepaalde medicatie of medische gebruiksartikelen te verstrekken aan patiënten of hun vertegenwoordigers.

Edifact implementatiehandleiding vrij formaat-berichten

31-12-2010
0

​Zorgverleners en/of medewerkers van instellingen gebruiken het vrij-bericht om op elektronische wijze onderling gegevens uit te wisselen over bepaalde (be)handelingen m.b.t. tot een persoon of patiënt of in het algemeen om te communiceren over onderwerpen in vrij formaat.

Edifact implementatiehandleiding dienstwaarneming apotheken versie 1.1

31-12-2010
0

​Voor de waarneming tussen huisartsen zijn een patiënt identificatie procedure en drie Edifactberichten ontwikkeld. Medeur 3.3

Edifact implementatiehandleiding laboratoriumrapportbericht

31-12-2010
0

Het rapportbericht laboratoriumdiagnostiek wordt gebruikt door het (huisartsen)laboratorium om de huisarts/specialist op elektronische wijze te informeren over de resultaten van de laboratorium-onderzoeken die door de betreffende huisarts/specialist zijn aangevraagd.

Edifact implementatiehandleiding specialistenbrief versie 3.1

31-12-2010
0

​De specialist gebruikt het specialistenbrief-bericht om op elektronische wijze onderzoek/behandelingsgegevens over een patiënt naar de huisarts/specialist te verzenden.

Edifact implementatiehandleiding antwoord medicatiehistorie versie 1.1

31-12-2010
0

Voor de dienstwaarneming tussen apotheken zijn een patiënt identificatie procedure en twee Edifact berichten ontwikkeld.

Edifact implementatiehandleiding laboratoriumaanvraagbericht

31-12-2010
0

Het aanvraagbericht laboratoriumdiagnostiek wordt gebruikt door de huisarts/specialist om elektronisch aanvragen te doen voor laboratoriumdiagnostiek (onderzoek). MEDREQ

Edifact implementatiehandleiding pathologierapportbericht

31-12-2010
0

Het rapportbericht pathologiediagnostiek wordt gebruikt door het pathologie-laboratorium (PA-laboratorium) om de huisarts/specialist elektronisch te informeren over de resultaten van het pathologiediagnostisch onderzoek.

Edifact implementatiehandleiding radiologierapportbericht

31-12-2010
0

Het rapportbericht radiologiediagnostiek wordt gebruikt door de radiologie-afdeling om op elektronische wijze de huisarts/specialist te informeren over de resultaten van de radiologiediagnostiek die door de huisarts/specialist was aangevraagd.

Edifact implementatiehandleiding patiëntmutatiebericht

31-12-2010
0

​Per patiëntmutatiebericht kan maar één soort mutatie worden aangegeven, bijvoorbeeld een bericht dat naar een huisarts wordt verstuurd met daarin gegevens van die patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis.

Edifact implementatiehandleiding Shared-Care bericht

31-12-2010
0

​Het Shared-Care bericht bevat zowel persoonsgebonden- als medische gegevens uit een Electronisch Medisch Dossier van een patiënt. Het doel is gegevens-uitwisseling mogelijk te maken tussen de diverse zorgverleners in het kader van een gezamenlijke behandeling van een patiënt.​

Edifact implementatiehandleiding specialistenbrief versie 3.3

31-12-2010
0

​De specialist gebruikt het specialistenbrief-bericht om op elektronische wijze onderzoek/behandelingsgegevens over een patiënt naar de huisarts/specialist te verzenden.

Edifact implementatiehandleiding verzoek waarneem informatie bericht versie 1.1

13-12-2010
0

Voor de (dienst)waarneming tussen huisartsen en apotheken zijn een patiënt identificatie procedure en een vijf Edifactberichten ontwikkeld. Medeur 3.3

Edifact implementatiehandleiding waarneembericht huisartsen versie 1.0

31-12-2010
0

​In het kader van de waarneming tussen huisartsen is een patiënt identificatie procedure en een drietal Edifactberichten ontwikkeld. In de patiënt identificatie procedure wordt door de waarnemende huisarts, een patiënt uit de vaste huisartspraktijk geïdentificeerd.

Edifact implementatiehandleiding waarneembericht huisartsen versie 1.2

31-12-2010
0

Voor de waarneming vanhuisartsen zijn een patiënt identificatie procedure en drie Edifactberichten ontwikkeld. Waarnemende huisartsen kunnen zo makkelijker patiënten indentificeren.

reacties