​​​​​​​​​​​Jaarlijks hebben meer dan 7 miljoen mensen in Nederland acute zorg nodig (Nationaal Kompas, 2014​). Zij bezoeken de huisartsenpost, de spoedeisende hulp of worden met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis waar zij verder worden behandeld.

​​​'Bij een beroerte telt elke seconde. Hoe sneller jij in het ziekenhuis behandeld wordt, hoe minder hersenbeschadiging je oploopt.'

Als bijvoorbeeld iemand een beroerte heeft gehad, heeft de verstreken tijd tot het moment van behandeling​​rechtstreeks invloed op de gevolgen ​voor de patiënt. Dit kan het verschil betekenen tussen wel of niet meer kunnen praten, wel of niet kunnen lopen, wel of geen verlammingen. 

Informatiestandaard acute zorg

De informatiestandaard acute zorg zorgt ervoor dat wanneer je acute zorg nodig hebt, alle acute zorgverleners via hun eigen computersysteem, op voor iedereen begrijpelijke manier informatie aan elkaar overdragen. Een arts kan hierdoor bijvoorbeeld online in de ambulance meekijken naar een ECG van de patiënt, waardoor hij is voorbereid en meteen kan handelen zodra de patiënt wordt binnengebracht. Dit scheelt tijd die van levensbelang is. 

Op 12-09-2016 is de informatiestandaard opgenomen in het Register Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland.


Acuut zorgportaal
Acuut zorgportaal
Acuut zorgportaal
 
Ambulancerapportage naar huisarts
Acuut zorgportaal

Video ​
Digitaal informatie delen


Status​

De informatiestandaard wordt actief gebruikt in de praktijk. Jaarlijks zijn er meer dan 1 miljoen overdrachten tussen acute zorgverleners, zoals ambulanceverpleegkundigen, SEH-artsen en huisartsen. Het gebruik groeit snel.

​Het vernieuwde ambulance-SEH-bericht en de nieuwe (triage)verwijzigen zijn gepubliceerd. Deze worden eerst door het veld getest. Vervolgens wordt de implementatiestrategie bepaald.


Beheer

Informatiestandaarden worden beheerd conform de afspraken die beschreven zijn in het generieke model 'Beheer van standaarden in de zorg​’. In het beheerproces zijn verschillende rollen conform NEN7522 te onderscheiden. De houderrol wordt uitgevoerd door organisaties die opdracht gegeven hebben voor het ontwikkelen van de standaard. Nictiz vervult in het proces de rollen functioneel- en technisch beheerder en publiceert in de distributeursrol de informatiestandaard. In het expertpanel zijn zorgverleners, ICT-leveranciers en koepelorganisaties actief.reacties