​​​​​​​​​​In 80% van de zwangerschappen heeft een zwangere vrouw te maken met meerdere zorgverleners, zoals een verloskundige in de verloskundigenpraktijk en een gynaecoloog in het ziekenhuis. Voor de zwangere vrouw is het dan wel zo prettig dat deze zorgverleners over haar gegevens beschikken in plaats van dat zij herhaaldelijk hetzelfde verhaal moet houden. Bovendien, zij kan niet zomaar de historie van haar vorige zwangerschappen ophoesten.

Om de juiste zorg te kunnen verlenen, is het wenselijk dat de verloskundige snel en gemakkelijk gegevens als bloeddruk en bloedverlies aan de gynaecoloog doorgeeft. In een ideale situatie door een simpele druk op de knop en niet omslachtig via papier, fax of telefoon. Daarvoor is het nodig dat de systemen van de verloskundige en de gynaecoloog met elkaar kunnen communiceren en elkaar kunnen begrijpen, zodat er geen begripsverwarring ​ontstaat. 


​Zwanger? Gelukkig wist je nieuwe verloskundige dat je bij je vorige zwangerschap zwangerschapsvergiftiging had​.

​Op dit moment zijn er in eerstelijnszorg minimaal drie dossiersystemen voor verloskundigen en in de tweedelijnszorg minimaal vier dossiersystemen voor gynaecologen. Daarnaast richten de grote ziekenhuizen hun een eigen elektronisch dossier volgens hun eigen werkwijze in en kunnen daardoor niet eenvoudig gegevens uitwisselen. Het grootste probleem van werken met verschillende systemen is dat ze niet dezelfde taal spreken. Michael Tan, productmanager bij Nictiz: ‘Als je met elkaar informatie wilt uitwisselen, dan moet er geen verwarring ontstaan over de apgarscore of die na 5 minuten of 10 minuten na de geboorte is bepaald. Bij een acute overdracht is namelijk afgesproken dat de apgarscore na 5 minuten wordt uitgewisseld. Eenheid van taal is dus belangrijk.’

​PWD-standaard

Het PWD is een Nederlandse informatiestandaard voor de gezondheidszorg en is opgenomen in het kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland​ (ZIN). De standaard zorgt ervoor dat belangrijke informatie over een zwangerschap gedeeld kan worden tussen verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, verpleegkundigen en onderzoekers die direct betrokken zijn bij de zorg voor de zwangere en haar kind, en die betrokken zijn bij de kwaliteitsverbetering van verloskundige zorg. De ontwikkelde PWD-standaard wordt op dit moment niet alleen gebruikt voor (acute) gegevensuitwisseling, maar vormt ook de basis voor de berichten aan het RIVM en de Perinatale Registratie (Perined). 

Kunnen verloskundigen en gynaecologen de fax in 2016 uitzetten?
​​
In de praktijk
Michael Tan
Nieuwe aanpak van zwangerschap en geboortezorgreacties