​Kinderen en jongeren hebben in Nederland recht op jeugdgezondheidszorg (JGZ). In honderden consultatiebureaus en GGD’en werken dagelijks 6.500 artsen, verpleegkundigen en assistenten aan deze grootschalige vorm van preventieve publieke gezondheidszorg. Om ziekten te voorkomen en om ervoor te zorgen dat niemand ze meer krijgt, worden kinderen in Nederland gevaccineerd. Ook wordt hun groei en ontwikkeling regelmatig bekeken om eventuele gezondheidsrisico’s in een vroeg stadium op te merken. Zo helpt de Jeugdgezondheidszorg ouders en zorgverleners om kinderen gezond en veilig op te laten groeien. 

Jeugdgezondheidszorg registreert de geleverde zorg in het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). Zorgverleners van de JGZ die betrokken zijn bij de zorg voor een kind, beschikken daardoor over de informatie die zij nodig hebben om goede zorg te verlenen. 

Als ouder wil je graag dat de schoolarts op de hoogte is van het hartruisje dat vroeger bij je kind op het consultatiebureau is gehoord.

Digitaal dossier JGZ

Het gezondheidsdossier van de JGZ is vanzelfsprekend digitaal. Dat heeft zijn voordelen, zegt Gijs de Haan, jeugdarts bij GGD Regio Utrecht: 'Goede digitale registratie draagt bij aan de kwaliteit van de zorg voor het kind. De informatie is snel en overzichtelijk beschikbaar op de plaats waar het kind de JGZ bezoekt. Bij verhuizing naar het werkgebied van een andere JGZ organisatie, maakt overdracht van het dossier via het LSP het mogelijk dat de gegevens op gestructureerde wijze worden overgedragen naar de nieuwe organisatie.'


Het digitale dossier wordt alleen binnen de JGZ gebruikt. Het dossier van een kind mag alleen worden ingezien door de zorgverlener die het kind in zorg heeft. Anders dan bij het vroegere papieren dossier wordt in het digitale dossier automatisch vastgelegd welke zorgverlener het heeft ingezien of gewijzigd. 

Informatiestandaard JGZ

De informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg zorgt ervoor dat alle zorgverleners in de Jeugdgezondheidszorg op dezelfde manier zorggegevens registreren zodat ze de gegevens digitaal aan elkaar kunnen overdragen. Dit versterkt de continuïteit van de zorg. Bijvoorbeeld doordat de groeicurve gedurende de gehele ontwikkeling op dezelfde manier wordt geregistreerd, hoeven de gegevens niet meer handmatig te worden overgenomen. Dat vergroot de kans op een correcte registratie. Ook krijgt de nieuwe zorgverlener snel en goed inzicht in de voorgeschiedenis van een kind dat hij in zorg in heeft gekregen.​

Basisdataset Jeugdgezondheidszorg
​Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorgreacties