​​​​​​In de paramedische sector werken 44.000 zorgverleners. Na artsen en verpleegkundigen zijn zij de derde grote groep zorgverleners. Ze werken in vrijgevestigde praktijken, eerste- en tweedelijnszorg. Heldere communicatie tussen zor​gverleners onderling en met de patiënt is hierbij onmisbaar. Nictiz ontwikkelt in samenwerking met zorgverleners, zoals paramedici, standaarden die zorgen voor eenduidige uitwisseling van informatie.​

​Voor wie

Voor alle paramedici is het belangrijk om over actuele en relevante informatie over de patiënt te beschikken. Het gaat hierbij onder meer om fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en oefentherapeuten.

Standaarden

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en het Nederlands Huisartsen Genootschap​ (NHG) hebben in samenwerking met Nictiz een richtlijn gerealiseerd voor informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut. Deze richtlijn maakt de samenwerking tussen deze zorgverleners inzichtelijk en geeft handvatten voor de digitale informatie-uitwisseling. Daarnaast kunnen softwareleveranciers deze richtlijn implementeren met de HL7v3-implementatiehandleiding CDA eParamedici. Hierdoor wordt de digitale uitwisseling van informatie tussen fysiotherapeuten of andere paramedici enerzijds en huisartsen anderszijds ondersteund.

Als ik deze standaard implementeer, wat krijg ik dan te zien?

Hieronder treft u enkele voorbeelden* van berichten die tussen een huisarts en een fysiotherapeut uitgewisseld kunnen worden, nadat ICT-leveranciers de bovengenoemde implementatiehandleiding hebben geïmplementeerd.

​Verwijsbrief (van huisarts naar ​​fysiotherapeut)Consultantwoord (van fysiotherapeut naar huisarts) ​Eindverslag (van fysiotherapeut naar huisarts)​DTF pluis (van fysiotherapeut naar huisarts)

​*De voorbeelden zijn fictief, de tekstregels met een sterretje ervoor geven aan waar de informatie vandaan komt en de tekstregels met een rondje ervoor geven de informatie weer die de huisarts of fysiotherapeut te zien krijgt.

​​

reacties