​​​​​​​​In de paramedische sector werken 44.000 zorgverleners. Na artsen en verpleegkundigen zijn zij de derde grote groep zorgverleners. Ze werken in vrijgevestigde praktijken, eerste- en tweedelijnszorg. Heldere communicatie tussen zor​gverleners onderling en met de patiënt is hierbij onmisbaar. 

Voor alle paramedici is het belangrijk om over actuele en relevante informatie over de patiënt te beschikken. Het gaat hierbij onder meer om fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en oefentherapeuten.

Als een hartpatiënt zichzelf met rugklachten meldt bij de fysiotherapeut, dan kan de fysiotherapeut elektronisch aanvullende informatie opvragen bij de huisarts.  Hiervoor stuurt een fysiotherapeut een bericht waarin hij zijn bevindingen vermeldt. In een procedurevoorstel vraag hij expliciet naar de cardinale belastbaarheid. De huisarts antwoordt met een verwijsbericht waarin de vraagstelling en de probleemlijst betreffende hart- en vaatziekten staan. Deze overdracht scheelt tijd die van levensbelang kan zijn.

Informatiestandaard paramedische zorg

De informatiestandaard paramedische zorg zorgt ervoor dat als een patiënt paramedische zorg krijgt, alle zorgverleners via hun eigen computersysteem, op voor iedereen begrijpelijke manier informatie aan elkaar overdragen. Deze informatiestandaard ondersteunt de Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut

Door het implementeren van de informatiestandaard paramedische zorg in de organisaties, processen en ICT-systemen kunnen paramedici en huisartsen digitaal informatie uitwisselen. 

​Het Informatieberaad Zorg heeft deze informatiestandaard van toepassing verklaard op 20-04-2015. Op 26-05-2015 is de informatiestandaard opgenomen in het Register Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland.​ 

Status​

De informatiestandaard wordt nog niet gebruikt in de praktijk. Met het veld wordt onderzocht op welke manier de informatiestandaard wel kan worden geïmplementeerd. Hierbij wordt ook gekeken naar andere HL7-standaarden.

Beheer

Informatiestandaarden worden beheerd conform de afspraken die beschreven zijn in het generieke model 'Beheer van standaarden in de zorg​’. In het beheerproces zijn verschillende rollen conform NEN7522 te onderscheiden. De houderrol wordt in de regel uitgevoerd door organisaties die opdracht gegeven hebben voor het ontwikkelen van de standaard. Nictiz vervult in het proces de rollen functioneel- en technisch beheerder en publiceert in de distributeursrol de informatiestandaard. 

​Het beheer van de informatiestandaard paramedische zorg wordt verder ingericht zodra de standaard in de praktijk in gebruik wordt genomen.​

​​

reacties