​​​​​​​​​​​​​​Als zorginformatie niet meer als persoonlijke notities worden gezien maar eenduidig wordt vastgelegd, dan kan die informatie vrij eenvoudig opnieuw gebruikt worden. Het is daarom de hoogste tijd om de manier van registreren te verbeteren. ​

drs. Marielle Schroijen, internist-endocrinoloog LUMC: ‘Ik werk als diabetesarts nauw samen met diabetesverpleegkundigen, diëtisten en psychologen. We kunnen onze behandelingen veel beter op elkaar afstemmen nu we beter registreren. Van een patiënt kreeg ik terug dat we vroeger meer in hokjes werkten en dat we nu veel beter van elkaar weten wat we doen en waar de patiënt staat in zijn behandeling’ ​

 ​​Zorginformatie in vrije tekstvelden? Dat is toch niet meer van deze tijd! 

Bij eenduidige registratie gaat het erom wat zorgverleners vastleggen en hoe ze vastleggen. Alcoholgebruik bijvoorbeeld. Overmatig alcoholgebruik kan van invloed zijn op de huidige behandeling en diagnose. Het is daarom belangrijk dat er bij de overdracht geen misinterpretatie kan ontstaan. Het alcoholgebruik noteren in vrije tekstvelden is uit den boze, en vastleggen op basis van standaardtermen is heel wat eenduidiger. 

Zorginformatiebouwstenen

Deze nieuwe manier van registreren wordt bereikt met zorginformatiebouwstenen (zib's). Een zib beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald item van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. Met bijvoorbeeld de zorginformatiebouwsteen AlcoholGebruik weet een arts wat hij over alcoholgebruik moet noteren, en hoe hij dat moet doen. Hierdoor weet een arts bijvoorbeeld in de overdracht dat een hoeveelheid van 10 het aantal eenheden per maand is en niet per dag. En dat maakt nogal een verschil.​

Registreren aan de bron

Zorginformatiebouwstenen zijn de basis van registreren aan de bron. Zorginformatie moet altijd en overal beschikbaar zijn voor patiënten en zorgverleners door eenduidige registratie van die informatie voor meervoudig gebruik. Registreren aan de bron is een methodiek met een bepaalde visie. 

Zorginformatiebouwstenen voor alle zorgsectoren

Hoewel de zib's in de context van de Nederlandse ziekenhuizen en het programma Registratie aan de Bron zijn opgesteld, zijn ze ook geschikt voor andere zorgsectoren, zoals de GGZ, de eerstelijnszorg of voor het programma MedMij​. Dat komt omdat bij het opstellen van de zib's bestaande internationale en nationale standaarden zijn gebruikt. 

Rol Nictiz bij zib's

Nictiz ondersteunt partijen bij de ontwikkeling van zib's en de toepassing ervan in specifieke zorgsituaties. Daarnaast heeft Nictiz voor heel de zorg het beheer ​van de zib's​ onder haar hoede.


 

 

Wiki​
Zorginformatiebouwstenen op een rij

Blog
zib's: voorwaarde voor eenduidige zorginformatie

 

Presentatie Sjaak Gondelach: zib's
Congres Architectuur in de zorg, juni 2015


 


reacties