​​​​​​​​​​​Nictiz beheert de ZIB’s en stelt deze beschikbaar voor gebruik in de zorg in heel Nederland. Op deze pagina vind je informatie over het beheer van ZIB’s en het behandelen van wijzigingsvoorstellen.

Beheer van de zorginformatiebouwstenen

De inrichting van het beheer van zorginformatiebouwstenen is gebaseerd op de standaard NEN7522​. Dit is een model dat de rollen en verantwoordelijkheden beschrijft voor de verschillende belanghebbende. Nictiz maakt voor alle informatiestandaarden die zij beheert gebruik van de NEN7522, zo zijn alle processen op dezelfde manier ingericht.

Indeling ZIB’s in groepen voor beheer

Wanneer je een wijziging wilt indienen voor een bestaande ZIB, kan je gebruik maken van de BITS beheertool. Voorgestelde wijzigingen worden besproken met zorgverleners die via hun informatiesystemen van de ZIB’s gebruik maken of gebruik gaan maken. Om met de juiste expert/zorgverlener inhoudelijk in gesprek te gaan over de wijzigingen, hebben we de ZIB’s voor het beheerproces ingedeeld in verschillende groepen. Nicitz faciliteert deze gesprekken.

De volgende groepen zijn onderkend:

Patiënt: ZIB’s die betrekking hebben op wensen en eigenschappen van de patiënt, zoals een behandelaanwijzing.
Administratief: ZIB’s die betrekking hebben op administratieve gegevens die van belang zijn in het primaire zorgproces, zoals naam, adres, woonplaats.
Medicatieveiligheid: ZIB’s die betrekking hebben op medicatiegegevens en allergieën.
Verpleegkundig: ZIB’s die betrekking hebben op verpleegkundige handelingen.
Medisch: ZIB’s die betrekking hebben op medische zorginformatie in het primaire zorgproces.

In dit overzicht​ zie je per ZIB in welke groep deze is ondergebracht. 

Voor meer informatie over een specifieke ZIB kun je contact opnemen met de volgende experts van Nictiz:
Patiënt: Irene van Duijvendijk
Administratief: Fred Smeele
Medicatieveiligheid: Michael Tan
Verpleegkundig: Irene van Duijvendijk
Medisch: Fred Smeele​


reacties