​Tegenwoordig vindt zorgverlening steeds meer in een netwerk plaats. Een netwerk tussen patiënt, zorgverlener, collega's en organisaties die onderzoek doen en bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Nictiz is het expertisecentrum voor eHealth en helpt partijen in het zorgveld om deze verbindingen mogelijk te maken:   


     

​​​


reacties