Basisgegevensset Zorg (BgZ)
Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard Dataset
Zorgdomein Eerste lijn, Tweede lijn, Derde lijn
Professionals Iedereen
Implementatiestatus In ontwikkeling
Adoptiegraad (Op enkele plekken in Nederland geadopteerd)
Korte beschrijving De Basisgegevensset Zorg is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg.De Basisgegevensset Zorg is gedefinieerd met behulp van de zorginformatiebouwstenen (zib’s). De gegevens kunnen door zorgverleners eenduidig worden vastgelegd, onderling gedeeld en hergebruikt. De gegevensset zorgt voor focus bij zorgorganisaties, zorgverleners, overheid, leveranciers, ketenpartners en anderen om steeds dezelfde gegevens te implementeren en te gebruiken. Zo brengt ze eenduidige vastlegging en meervoudig gebruik van patiëntgegevens in de praktijk een stap dichterbij.Gestandaardiseerde patiëntgegevens die onderdeel zijn van de Basisgegevensset Zorg krijgen prioriteit als het gaat om toepassing in zorginformatiesystemen zoals epd’s.
Maakt gebruik van DCMGMDNICPC-2LOINCICD-10Snomed CTZIB
Specificatie Basisgegevensset Zorg v1.0
Beheerder (NL) Nictiz
Licentie nodig Nee
Versie 1-5-2016
Eerste jaar van uitgave 2016

​​

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 21-07-2016