Zib-centrum

Beheer(proces) zibs

De basis voor het algemene proces van beheer van standaarden – en dus ook van zibs – is de Nederlandse Norm (NEN) 7522. Het hier omschreven beheerproces geldt voor wijzigingsverzoeken voor de bestaande landelijke set zibs, niet voor nieuwe zibs.

De norm NEN 7522 kent ‘actoren’ oftewel rollen die voor het beheer van zibs als volgt is verdeeld en ingevuld:

Beheer in acht stappen

  1. Intake (in behandeling nemen): controleren volledigheid, aanbrengen zwaarterubriek, in behandeling nemen
  2. Analyseren (in analyse): analyseren verzoek, bepalen experts, check impact oplossing(en)
  3. Bepaal voorstel: formuleer voorstel verzoek, bereik overeenstemming
  4. Realiseren (in realisatie): wijzigingsvoorstel wordt verwerkt in de zib
  5. Klaarzetten consultatie (in consultatie): bundelen wijzigingsvoorstellen, aankondigen open consultatie, verwerken input
  6. In autorisatie: klaarzetten autorisatie, procesmatige beoordeling, besluitvorming
  7. Pre-publicatie zib
  8. Publicatie zib

In het document ‘Beheerafspraken zorginformatiebouwstenen’ staat het beheerproces van de zibs nader omschreven.

Wanneer u een wijziging wilt indienen voor of een vraag wil stellen over een bestaande zib, kunt u gebruik maken van de BITS beheertool. Voorgestelde wijzigingen of vragen worden afgehandeld volgens de afspraken, zoals hierboven beschreven. Tevens kunt u de BITS beheertool gebruiken om te zien welke wijzigingsvoorstellen en vragen er allemaal zijn ingediend en in behandeling zijn. Als u toegang tot de BITS beheertool wil, stuur dan een mail naar beheerzib@nictiz.nl.

Autorisatieraad

Bij de fase ‘in autorisatie’ staat de zogenaamde Autorisatieraad centraal. In deze Autorisatieraad nemen, naast Nictiz, vertegenwoordigers van verschillende landelijke koepels deel.

Pool van experts

Bij het beheer van de zibs zijn verschillende experts betrokken, namelijk: zorginhoudelijke experts​, methodologische experts en termin​ologie experts​. Hiermee wordt de kwaliteit van de zib gewaarborgd vanuit al deze relevante invalshoeken. De pool van zorginhoudelijke experts​ wisselt van samenstelling, afhankelijk van het wijzigingsverzoek zib.