Nieuws

Nieuwe datamodellen Geboortezorg gebaseerd op zorginformatiebouwstenen

Op het gebied van Geboortezorg gaat de komende drie jaren veel veranderen. Tijd dus voor Nictiz, Perined, RIVM, Babyconnect en de werkgroep Eenheid van Taal om goed met de IT-leveranciers te overleggen. Tijdens een leveranciersbijeenkomst op 15 november 2018 in de Domus Medica in Utrecht bij Perined werd met elkaar van gedachten gewisseld over onder meer nieuwe publicaties van datasets, bijbehorende kwalificaties en de zibs. Vanaf versie 3.0 zijn de datamodellen gebaseerd op zorginformatiebouwstenen. De nieuwste dataset 3.0 is vanaf nu tot 15 december 2018 beschikbaar voor review.

Eerste exemplaar eHealth-monitor 2018 overhandigd tijdens Mobile Healthcare congres aan VWS

Digitale toepassingen worden in verschillende mate gebruikt in de gezondheidszorg. Het maakt bijvoorbeeld verschil of alleen de zorgverlener met de toepassing gaat werken of dat ook de zorggebruiker hierin een rol heeft, zoals bij online inzage. Visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden kunnen bijdragen aan een versnelling in het gebruik van e-health. Dit blijkt uit de zesde editie van de eHealth-monitor van Nictiz en het Nivel: E-health in verschillende snelheden. De eHealth-monitor wordt op 8 november aangeboden aan het ministerie van VWS.

Pre-publicatie van de Zorginformatiebouwstenen 2018-1 beschikbaar

Sinds kort is de pre-publicatie 2018-1 van de Zorginformatiebouwstenen (zibs) beschikbaar (zie www.zibs.nl). Pre-publicatie 2018-1 betreft een beperkt aantal, relatief kleine wijzigingsvoorstellen.

45 miljoen voor betere gegevensuitwisseling in de GGZ

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt € 45 miljoen beschikbaar voor verbetering van gegevensuitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg voor meer medicatieveiligheid en ontwikkeling van e-health-toepassingen. In samenwerking met GGZ Nederland en diverse GGZ-instellingen heeft Nictiz bijgedragen aan het samenstellen van de 29 zorginformatiebouwstenen (zibs) die onderdeel zijn van de VIPP GGZ- regeling.

Basisgegevens GGZ geschikt gemaakt voor uitwisseling met PGO

Het versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Geestelijke Gezondheidszorg (VIPP GGZ) heeft de Basisgegevens GGZ vastgesteld. MedMij heeft deze vertaald naar een uitwisselstandaard voor gebruik binnen MedMij. PGO-leveranciers en ICT-leveranciers van zorgaanbieders kunnen vanaf nu de Basisgegevens GGZ implementeren en zich vervolgens door MedMij laten kwalificeren. Hiermee is een belangrijke stap gezet in gestandaardiseerde gegevensuitwisseling met een persoonlijke gezondheidsomgeving.

Ethische problemen met zorgdata: DEDA getest

Hoe ga je op een verantwoorde en ethische manier om met data, vooral wanneer het gezondheidsdata of medische gegevens betreft? Hoe houd je rekening met alle aspecten van data-gebruik: van ontwerp van algoritmes tot communicatie naar betrokken patiënten, zorgprofessionals en pers? Wat doe je als het fout gaat? De Utrecht Data School ontwikkelde een instrument om ethische problemen in dataprojecten en databeleid te herkennen. In samenwerking met Nictiz werd DEDA getest in de praktijk.

Vijf labs operationeel bij Eenheid van Taal in antibioticaresistentie

Het project Eenheid van Taal in antibioticaresistentie (ABR) verbetert de gegevensuitwisseling op het gebied van infecties met resistente ziekteverwekkers. De eerste vijf laboratoria zijn inmiddels succesvol operationeel geworden met het nieuwe gestandaardiseerde systeem: RLM Dordrecht/Gorinchem, CBSL Hilversum, St. Antonius, Diakonessenhuis en UMC Utrecht. Eenheid van Taal in ABR is een gezamenlijk project van de NVMM, Nictiz en het RIVM.

Veel ruimte voor verbetering informatie-uitwisseling in de langdurige zorg

In de langdurige zorg is de cliënt een groot deel of levenslang afhankelijk van zorg. Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden en continueren, is goede informatie-uitwisseling essentieel. Zowel tussen cliënt en zorgprofessional als tussen zorgprofessionals onderling. Om de sector op weg te helpen met verbetering hiervan, publiceert Nictiz vandaag een rapport met resultaten van een verkennend onderzoek voorzien van tien aanbevelingen.

Woordenboek moet leiden tot Eenheid van Taal in de zorg

Om efficiënte en veilige zorg te kunnen verlenen, is het van belang dat gezondheidsinformatie voor alle betrokken zorgverleners dezelfde betekenis of bedoeling heeft. Daarvoor is het nodig om een gemeenschappelijk woordenboek te ontwikkelen gebaseerd op internationale standaarden. Het gebruiken van dit woordenboek op nationaal niveau, leidt tot Eenheid van Taal in de zorg. Dat is de aanbeveling van Nictiz en het RIVM aan het ministerie van VWS.

Elektronische informatie voor gezondheid en zorg.

Nictiz en de TU Eindhoven nemen tijdens een gezamenlijk georganiseerd symposium afscheid van Dr. Michiel Sprenger. Michiel heeft zich zijn hele loopbaan ingezet voor betere informatie voor betere zorg ook op Europees niveau. Tijdens zijn afscheidssymposium gaat hij in op wat is bereikt op het vlak van digitalisering van de zorg en gezondheid aan de hand van het (Vijf)lagenmodel.

Infographic laat route aanmelden implantaten zien

In januari 2019 gaat de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in. Deze wet verplicht zorgaanbieders om de implantaatgegevens van patiënten te registreren in het Landelijk Implantaten Register (LIR). Om de route van de implantaatgegevens inzichtelijk te maken voor onder meer ziekenhuizen en softwareleveranciers heeft Nictiz in samenwerking met het ministerie van VWS een infographic ontwikkeld.

Graag uw feedback over de MedMij specificaties voor de Basisgegevens GGZ

Nieuwsbericht: Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. Vanaf 24 september 2018 staan de MedMij-specificaties behorende bij de Basisgegevens GGZ in openbare consultatie.

IT-leveranciers Geboortezorg voeren samen tests uit

Nieuwsbericht: De IT-leveranciers Geboortezorg Onatal, BMA en Orfeus hebben onlangs de aanlevering van de kernset voor Perined onder begeleiding van Nictiz getest.

Eerste stap gezet richting uitwisseling gezondheidsgegevens over de grens

Nieuwsbericht: Vijf ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben op 11 september 2018 een Intentie tot Samenwerking ondertekend om het uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals over de grens mogelijk te maken.

Patiënten meer regie in afspraken met zorgverleners

Nictiz heeft voor MedMij de specificaties gemaakt voor eAfspraak fase 2. eAfspraak maakt het ontsluiten van afspraakgegevens richting persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) mogelijk. Dit biedt patiënten overzicht en gebruiksgemak en helpt hen om regie te nemen op hun eigen gezondheid.

Spectaculaire stijging in het aantal patiëntportalen

Twee op de drie ziekenhuizen heeft een patiëntportaal dat online inzage biedt in medische gegevens. Vorig jaar was dit nog één op de drie. Patiënten kunnen nu bij 49 ziekenhuizen inloggen om bij hun gegevens te komen. Opvallend is de stijging in het aantal ziekenhuizen dat e-consult aanbiedt: van 17 naar 29. Hoeonlineisjouwziekenhuis

Ethiek verhoogt de waarde van e-health

Kennismagazine over het belang van ethiek bij e-health. Dit kennismagazine biedt praktische handvatten voor het bespreekbaar maken van ethische kwesties bij het toepassen van e-health.

ICHOM als instrument voor Uitkomstgerichte Zorg in Nederland?

Dat de regie in een zorgtraject steeds meer bij de patiënt komt te liggen, houdt ook in dat de patiënt de voor- en de nadelen van mogelijke behandelingen tegen elkaar moet kunnen afwegen. Hiervoor is uitkomstinformatie nodig die voor patiënten en voor zorgverleners goed vindbaar is en goed te begrijpen is. Om ervoor te kunnen zorgen dat zowel zorgverleners als patiënten kunnen beschikken over de juiste uitkomstinformatie en samen kunnen beslissen, zijn standaarden onmisbaar.

Eerste labs aangesloten op Eenheid van Taal in antibioticaresistentie

Het project Eenheid van Taal in antibioticaresistentie verbetert de gegevensuitwisseling op het gebied van infecties met resistente ziekteverwekkers. De eerste twee laboratoria (RLM in Dordrecht en CBSL in Hilversum) zijn succesvol aangesloten op het nieuwe gestandaardiseerde systeem. Eenheid van Taal in antibioticaresistentie is een gezamenlijk project van de NVMM, Nictiz en het RIVM. Nictiz helpt het project Eenheid van Taal antibioticaresistentie bij het vaststellen en het beheren van de labcodes en de berichtdefinities.

E-consult biedt meerwaarde voor huisarts en patiënt

Het e-consult heeft meerwaarde voor zowel huisartsenpraktijken als voor patiënten. Bij 62% van de huisartsenpraktijken is het inmiddels mogelijk om een e-consult te doen. Het daadwerkelijke gebruik van het e-consult is echter nog niet zo hoog. Om huisartsen op weg te helpen en deze kansrijke e-health-toepassing een impuls te geven hebben LHV, NHG en Nictiz een interactief handboek voor huisartsenpraktijken ontwikkeld: ‘E-consult, hoe regelen we dat?!’ Dit handboek wordt vandaag overhandigd aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS.

 

Helpt u mee om patiënten meer regie te geven in afspraken met zorgverleners?

Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om in één omgeving veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Vanaf 5 juli 2018 staan de specificaties voor het maken van afspraken in openbare consultatie.

ZiRA: hulpmiddel voor ziekenhuizen om hun organisatie en informatievoorziening in te richten

Ziekenhuizen kunnen met de ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) de inrichting van hun organisatie in kaders en modellen beschrijven. Daarmee houden ze overzicht, beheersen ze de complexiteit van de informatievoorziening en kunnen veranderingen in onderlinge samenhang doorvoeren. De ZiRA is op 14 juni op het congres ‘Architectuur in de Zorg’ gelanceerd.

Open consultatie Eenheid van Taal

In de tijd dat we spreken over netwerkgeneeskunde en andere innovaties in de zorg is het belangrijk om een randvoorwaarde te regelen, namelijk Eenheid van Taal. Er is sprake van Eenheid van Taal wanneer informatie tussen verschillende zorgverleners kan worden uitgewisseld zonder dat dit de betekenis ervan tenietdoet.

Nieuwe standaard in HL7 CDA beschikbaar voor uitwisselen BgZ tussen ziekenhuizen

Het uitwisselen van de belangrijkste patiëntgegevens tussen ziekenhuizen wordt binnenkort een stuk gemakkelijker. In goede samenwerking met Epic, Chipsoft, Nictiz en Registratie aan de bron is overeenstemming bereikt over een technische standaard voor de uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) tussen ziekenhuizen.

Delen uit het huisartsdossier geschikt gemaakt voor uitwisseling met PGO

Nictiz heeft voor MedMij gegevens uit het huisartsdossier voor een PGO geschikt gemaakt. De basis voor deze set van gegevens is de richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’ die NHG en Patiëntenfederatie Nederland hebben ontwikkeld. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op het uitgangspunt van MedMij: ‘het is raar dat je als patiënt niet bij je gegevens kunt’.

Twee nieuwe leden Raad van Toezicht voor Nictiz

RvT-leden (Tromp +Velthuisen)

Maarten Klomp (huisarts) en Mirjam van Velthuizen (lid raad van bestuur UMC Utrecht) zijn toegevoegd aan de Raad van Toezicht van Nictiz. Met deze twee nieuwe leden krijgt Nictiz versterking op het vlak van kennis en expertise in de eerste en in de tweede lijn.

Volledige BgZ 2017 door MedMij-specificaties geschikt gemaakt voor uitwisseling met PGO’s

Nictiz heeft voor MedMij de Basisgegevensset Zorg 2017 (BgZ) volledig gereed gemaakt voor het uitwisselen van gegevens zoals bijvoorbeeld diagnoses, verrichtingen (operatief) of geplande zorgactiviteiten met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s).

Treant pakt voortrekkersrol medicatieveiligheid

​Veilig en verantwoord medicijngebruik is van levensbelang en daarom bundelen Treant Zorggroep en ontwikkelaar Nexus hun krachten.

EHealth-week 2018 positief ontvangen

Geen patiënten meer voor een dichte deur

Value based healthcare (VBHC) groeit in de Nederlandse zorg. En dat is maar goed ook. Er is geen ander model dat zich zo focust op de meerwaarde van zorg voor patiënten als VBHC. En dat is tenslotte waar we het allemaal voor doen. Het model zorgt ervoor dat we gaan samenwerken. En laat dat nou net nodig zijn in een complexe zorgwereld waarbij iedereen direct of indirect met elkaar verbonden is. Want de zorg verbeteren, dat kan niemand alleen.

WeeKonnect: kom naar onze presentaties

​Dankzij digitale zorg krijgen mensen meer regie over hun eigen gezondheid en kunnen zorgprofessionals de beste zorg leveren op de juiste plek, op het juiste moment. Digitale zorg komt pas echt tot bloei als we in staat zijn om veilig en betrouwbaar gegevens uit te wisselen. Hoe krijg je dat voor elkaar? En vooral hoe doen we dat samen? Ontdek het tijdens de WeeKonnect.

Project ‘Vertalen Snomed’ levert eerste tienduizend termen op

Met de Nederlandse publicatie van SNOMED CT (Snomed) zijn eind maart de eerste tienduizend vertalingen uit het project ‘Vertalen Snomed’ gepubliceerd. Hiermee is ‘eenheid van taal’ binnen de Nederlandse zorgsector een stap dichterbij. Eenheid van taal is belangrijk voor het uitwisselen van medische- en verpleegkundige gegevens, het vergroten van kennis en het reduceren van administratieve lasten.

Chief Medical Officer CMIO essentieel voor digitalisering zorg in het ziekenhuis

Hoe geef je online inzage voor patienten echt meerwaarde

Doorbraak in digitale dienstverlening

Doorbraak in digitalisering eerstelijns huisartsenzorg noodzakelijk

Omnihis als eerste gekwalificeerd voor informatie-uitwisseling tussen huisarts en zorggroep van chronische zieken

​OmniHIS, ICT-leverancier van huisartsinformatiesystemen, heeft ervoor gezorgd dat hun systeem medische gegevens van diabetes-, COPD/ astma- en CVRM-patiënten elektronisch kan uitwisselen als onderdeel van een proeftraject van het programma ketenzorg.

Declaratiemogelijkheden e-consult

Gebruik ehealth toepassingen in verstandelijk gehandicaptenzorg neemt toe

Basisgegevensset Zorg wordt de standaard

Unieke samenwerking tussen standaardisatieorganisaties in Nederland

​De samenwerking Standards Developing Organisations Nederland voor de informatievoorziening in de Nederlandse zorg (SDO-NL) heeft zich uitgebreid met twee nieuwe leden. Hiermee zijn nu zeven standaardisatieorganisaties die in Nederland actief zijn binnen de zorgsector aangesloten bij deze bestuurlijke samenwerking. SDO-NL heeft de ambitie om een grote bijdrage te leveren aan optimalisatie van gezondheid en zorg door betere informatie voor patiënt en professional.

Ongestructureerde informatie inzichtelijk maken voor patienten

ehealth week 2018

Van 20 t/m 26 januari 2018 vindt de e-healthweek plaats. Bezoek een activiteit en ervaar zelf wat digitale ondersteuning in de zorg voor u kan betekenen. Van innovatielabs, workshops, open dagen, demonstraties, webinars tot aan theatervoorstellingen en​ pop-up stores door heel Nederland.

Wegwijs in SNOMED CT

Alle afspraken met zorgverleners in een overzicht

E-health: een bewuste keuze

​De eHealth-monitor 2017 van Nictiz en het NIVEL is uit. Vijf jaar na de eerste monitor krijgen we een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt. Uit de monitor van dit jaar blijkt dat er veel kansen zijn voor e-health. Bewust keuzes maken over het waarom en voor wie is essentieel voor zinvol gebruik van e-health.

Partijen buiten MedMij kunnen standaarden indienen

​​​​Standaardisatie is onmisbaar bij gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en zorgt ervoor dat informatie op dezelfde manier wordt uitgewisseld. Vanaf nu kan iedereen MedMij verder helpen door standaarden aan te leveren. MedMij opent haar deuren voor partijen die niet direct bij het programma betrokken zijn, maar wel standaarden ontwikkelen. Hiermee geeft MedMij een versnelling en een verbreding aan de standaarden. Patiënten kunnen dan over een completer beeld van hun gezondheidsgegevens beschikken.

Artsen hebben vertrouwen in standaarden voor gegevensuitwisseling

​Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners zorgt voor een compleet en actueel beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt. Dit draagt bij aan patiëntveiligheid. Want continue beschikbaarheid van bijvoorbeeld het actuele medicatiedossier maakt de kans op fouten kleiner. Het gebruik van standaarden draagt hieraan bij. Driekwart van de artsen vindt het gebruik van standaarden de beste oplossing om patiëntgegevens te delen.

Helpt u mee om patienten toegang te geven tot zorggegevens?

Inzicht in het gebruik van patiëntportalen nog een wereld te winnen

Veel ziekenhuizen hebben behoefte aan meer inzicht in de gebruikersaantallen, omdat dit richting geeft aan hun strategie en communicatiebeleid. Het aantal patiënten dat de afgelopen maand contact heeft gehad met een zorgverlener en gebruik maakte van een patiëntportaal ligt tussen de 5% en 20%. Ziekenhuizen die nu 5% scoren hebben dus nog een slag te slaan om tot 10% te komen – een van de VIPP-doelstellingen. Voor de ziekenhuizen die binnen VIPP inzetten op een gebruikerspercentage van 25% ligt de lat helemaal hoog.​

Gebruik digitale medicatiecontrole ouderenzorg groeit, maar blijft achter bij noodzaak

​​Meer dan de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg vindt een digitale oplossing voor medicatiecontrole noodzakelijk. In de praktijk gebruikt slechts 22% van deze zorgverleners deze digitale oplossing. Dit blijkt uit een voorpublicatie van de jaarlijkse eHealth-monitor van Nictiz en het NIVEL.

Verbeter informatie-uitwisseling in GGZ met bestaande standaarden

Het belang van informatie-uitwisseling in de GGZ neemt toe. De GGZ-sector maakt veelvuldig gebruik van veel verschillende e-health-toepassingen, maar dit leidt vaak tot meer administratieve handelingen doordat een koppeling met het patiëntdossier regelmatig ontbreekt. Daarnaast draagt betere informatie-uitwisseling bij aan het verkrijgen van een volledig beeld van de patiënt. Deze uitwisseling is nu vaak nog gebrekkig. Verbetering is op korte termijn mogelijk door gebruik te maken van bestaande informatiestandaarden, zoals voor medicatieveiligheid. Dit concludeert Nictiz op basis van een onderzoek naar informatie-uitwisseling in de GGZ.

Helpt u mee om patiënten meer regie te geven in afspraken met hun zorgverleners?

Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om binnen één omgeving veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geven wij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via ‘Openbare Consultatie’.

Volledige Basisgegevensset Zorg geschikt gemaakt voor uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen

Patient heeft steeds vaker inzage in onderzoeksresultaten en medicatieoverzicht via patientportalen

​​​Een op de drie ziekenhuizen in Nederland heeft een patiëntportaal, zo blijkt uit onderzoek van Nictiz, het expertisecentrum eHealth. Vorig jaar was dat nog een op de vier. Bij vijfentwintig van de achtentwintig patiëntportalen heeft de patiënt inzage in onderzoeksresultaten en via zeventien portalen is raadpleging van het medicatieoverzicht mogelijk. Hiermee wordt patiëntparticipatie bij medicatieveiligheid steeds meer realiteit.

Seminar patientveiligheid

Tijdens het Executive Seminar Patiëntveiligheid dat Zorgvisie en Uitgeverij Tijdstroom …Patiëntveiligheid borgen begint met het begrijpen van het systeem en de processen …

Geef het e-consult de ruimte om zich te bewijzen

​​​​​Voor het e-consult geldt helaas nog steeds voor veel huisartsen én patiënten dat onbekend onbemind maakt. Dit terwijl degenen die er al wel gebruik van maken positief zijn over de meerwaarde die het beide partijen biedt. Voor de verdere ontwikkeling ervan is het dan ook belangrijk dat huisartspraktijken gewoon over de drempel heen stappen en er ervaring mee gaan opdoen. Een voorbeschouwing op de eHealth-monitor die in november zal verschijnen.

Ethiek en eHealth maakt eHealth goede zorg beter

Wat is goede eHealth? Is eHealth wel geschikt voor iedereen? Samen met het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) organiseren we op donderdag 28 september a.s. een bijeenkomst over de ethische aspecten van eHealth.

Diabetespatienten wisselen via MedMij bloedglucosewaarden uit met de huisarts

E-Consult kun je doen wanneer het jou uitkomt

Huisartsen en medisch specialisten bieden steeds vaker de mogelijkheid om via een website of e-mail een vraag te stellen: het e-consult. Toch wordt van deze mogelijkheid nog maar weinig gebruikt gemaakt. In 2016 gaf 3% van de zorggebruikers in de eHealth-monitor aan gebruik te hebben gemaakt van e-consult.

Digitale verpleegkundige overdracht stijgt

​​​​Het aantal digitale verpleegkundige overdrachten is met 10% gestegen ten opzichte van 2014. Dit blijkt uit het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht onder ruim 340 respondenten, uitgevoerd door Nictiz en V&VN in de eerste twee kwartalen van 2017. Wel ervaren meer respondenten dan in 2014 problemen met de uitwisseling tussen systemen. Eenduidig vastleggen van gegevens kan dit verbeteren.

Patient en zorgverlener, partners in eHealth

Hoe maken we online inzage tot een succes?

Graag uw feedback over de patientspecificaties voor de Basisgegevensset Zorg voor MedMij

Graag uw feedback over de MedMij-specificaties voor de Basisgegevensset Zorg 2017

Afsprakenset voor geneesmiddelovergevoeligheden

​​​​Huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en specialisten hebben afspraken gemaakt over het digitaal registreren en overdragen van geneesmiddelovergevoeligheden. ICT-zorgsystemen die aan deze afspraken voldoen ondersteunen zorgverleners bij de medicatiebewaking op geneesmiddelovergevoeligheden van patiënten.

Denkt u mee MedMij

eHealth: hoe weten we of het werkt?

eHealth is volop in ontwikkeling. Digitale toepassingen ondersteunen patiënten en zorgverleners, bijvoorbeeld in de onderlinge communicatie. En bij sommige toepassingen wordt de reguliere zorg zelfs vervangen door digitale mogelijkheden, zoals bij telemonitoring of online hulp bij psychische klachten.
Maar er heerst ook nog veel onzekerheid over of een toepassing goed is. Dat weerhoudt patiënten en zorgverleners nog in breed gebruik van eHealth-toepassingen. Aanleiding voor Nictiz en Zorginstituut Nederland om van een aantal beproefde methoden in aanverwante vakgebieden te onderzoeken of deze ook geschikt zijn voor beoordelen van kwaliteit van eHealth.

Online inzage voor VIPP

​​Op 30 mei en 14 juni organiseert het VIPP-programma in samenwerking met Nictiz de themabijeenkomst ‘Online inzage’. Het programma is speciaal aangepast aan instellingen die meedoen aan het VIPP-programma. Tijdens deze dag delen twee ziekenhuizen hun ervaringen met de opzet en uitrol van online inzage. Zo geven ze inzicht in de ‘lessons learned’ en krijgt u praktische adviezen. Hierbij staan de veranderkundige uitdagingen centraal. ​

eID in de zorg: wat betekent het voor u?

Nictiz organiseert dinsdag 30 mei een bijeenkomst over eID in de zorg. Het toenemen van onlinedienstverlening vraagt om betrouwbare identificatie en authenticatie. Graag nodigen wij u hiervoor uit.

Informatiestandaard eOverdracht vernieuwd

De informatiestandaard verpleegkundige overdracht (eOverdracht) voor het overdragen van patiënten door de zorgketen is vernieuwd. Grootste aanpassing is het ontwikkelen en opnemen van verpleegkundige zorginformatie bouwstenen (ZIB’s). Met de ZIB’s wordt eenmalig en eenduidig informatie vastgelegd, wat zorgt voor minder administratieve handelingen en de mogelijkheid om direct informatie uit te wisselen met andere zorgverleners. Naast de ontwikkeling van ZIB’s zijn afspraken gemaakt over welke gegevens moeten worden uitgewisseld en hoe deze moeten worden ingebouwd in het EPD.

iGGZ Platformbijeenkomst 22 mei 2017

Kennismagazine Ontwikkelen van gebruiksvriendelijke eHealth

Gebruiksvriendelijkheid is een voorwaarde voor succesvol gebruik van eHealth. Maar hoe zorg je dat eHealth-diensten gemakkelijk te gebruiken zijn en dat de informatie die wordt overgedragen toegankelijk is? En hoe betrek je patiënten bij dit proces? Hoe laat je hen mee-ontwikkelen en testen? En wat doe je vervolgens met hun feedback? Lees in dit kennismagazine belangrijkste do’s en don’ts voor het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke eHealth.

Meerdere digitale zorginfrastructuren bieden duurzame oplossing voor de zorg

Veel bezoekers eHealthweek willen aan de slag met eHealth

Nivel onderzocht samen met Nictiz de impact van de eHealthweek op bezoekers

De zelfmetende patient

De modern​e patiënt stelt zijn eigen diagnose

Helpt u mee om patiënten inzage te geven in hun gegevens bij de huisarts

Zorgverlener en patient partners in eHealth

​​​Dankzij eHealth kunnen patiënten de zorg die zij nodig hebben beter inpassen in hun dagelijks leven. Maar wat betekent dit voor zorgverleners? ​

Architectuur in de zorg op het goede spoor

De patiënt heeft toegang tot zijn gegevens binnen de zorginstellingen, of krijgt dit binnenkort.

Hoe wordt eHealth gewone zorg

Online inzage, hoe regel ik dat

Eind december organiseerden het UMC Utrecht en Nictiz de kennismiddag: Online inzage, hoe regel ik dat?! Wegens de enorme belangstel​ling kon niet iedereen deelnemen. Daarom is besloten deze kennismiddag te herhalen. Een dag met hetzelfde programma, speciaal voor iedereen die de bijeenkomst in december heeft gemist.

Online inzage hoe regel ik dat?!

Veel Nederlanders zouden graag online inzage in hun medische gegevens willen hebben. De eHealth-monitor van Nictiz en het NIVEL geeft aan dat ruim twee op de vijf zorggebruikers via internet inzage in het eigen dossier wil. Uit onderzoek van Nictiz blijkt dat inmiddels een op de vier ziekenhuizen een portaal heeft waarmee inzage in medische gegevens mogelijk is. Patiënten krijgen zo sneller en makkelijker informatie over bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken. Voor hun zorgverlener is dat soms even wennen. Het invoeren van dossierinzage is dan ook zeer zeker niet alleen een technisch project. Het gaat hier om een uitdagend veranderproces.

Kennismagazine het eConsult bij de huisarts

Tijdens de Nederlandse eHealth-week organiseerde Nictiz op 24 januari jl. samen met stichting IKONE en Growtivity de workshop ‘het eConsult bij de huisarts: van belofte naar praktijk’. De ervaringen, ideeën en adviezen die door de deelnemers zijn opgedaan en gedeeld, hebben we gebundeld in een digitaal kennismagazine. Het magazine bevat ook een zevental acties waarmee we gezamenlijk het eConsult bij de huisarts een extra impuls kunnen geven.

iCare platform 30 maart 2017

Hulp bij veranderende informatievoorziening in care-instellingen

Sinds vandaag is versie 3.0 van het Referentiedomeinenmodel Care (RDC)​ beschikbaar. Het RDC is een hulpmiddel voor care-instellingen die aan de slag gaan met of iets willen veranderen in de informatievoorziening. Het RDC maakt inzichtelijk waar knelpunten ontstaan bij bijvoorbeeld veranderende ICT in een care-instelling. Dit zijn niet alleen vraagstukken over ICT in het primaire zorgproces, zoals het aanschaffen van een nieuw patiëntportaal. Het RDC maakt over alle lagen in een care-instelling inzichtelijk waar rekening mee moet worden gehouden als er een verandertraject wordt gestart.

Bijeenkomst Ontwikkelen van gebruiksvriendelijke eHealth

PALGA, IKNL en Nictiz werken aan eenheid van taal in de gezondheidszorg

Vernieuwd: nationale classificatie contra indicaties voorzorgen voor medicatiebewaking

Wat zijn jouw ervaringen met de verpleegkundige overdracht

Ben je verzorgende, (transfer)verpleegkundige, afdelingshoofd, teamleider of zorgcoördinator? Dan horen we graag jouw mening over de verpleegkundige overdracht. Vul de enquête in van Nictiz en V&VN. 

Is blockchain de panacee voor informatieversnippering in de zorg

Blockchain is veelbelovend, maar niet volwassen. Voor diverse grote informatiseringsproblemen in de zorg kan het bijdragen aan een oplossing, maar ook niet meer dan dat. Het is nu vooral de tijd voor experimenteren, vertrouwd raken met de mogelijkheden en de beperkingen van deze technologie. Dit blijkt uit ons onderzoek naar de impact van blockchain in de zorg.

Patienten in de regio Nijmegen krijgen meer regie op hun behandelproces

Patiënten in de regio Nijmegen kunnen binnenkort via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (MijnZorgnet) de belangrijkste gegevens uit hun huisartsendossier inzien. Deze derde kickstartomgeving van MedMij geeft patiënten meer grip op hun eigen gezondheidsgegevens. Op 1 april 2017 gaat de proef van start.

Digitale vaardigheden zijn voor zorgprofessionals onmisbaar

De komst van steeds meer digitale toepassingen, zoals eHealth-diensten, vragen om extra vaardigheden voor zorgprofessionals. Dat hier (nieuwe) digitale vaardigheden voor nodig zijn, dat klinkt natuurlijk heel logisch. Maar hoe speel je hier als zorgorganisatie goed op in? Hoe weet je wat het niveau is van de digitale vaardigheden van zorgprofessional en hoe kan je deze – indien nodig – verbeteren?

Eurocommissaris Andriukaitis brengt werkbezoek aan Nictiz

​Op vrijdag 27 januari brengt Eurocommissaris Andriukaitis van Volksgezondheid en Voedselveiligheid een werkbezoek aan Nictiz. Dit besloten werkbezoek vindt plaats in het OLVG in Amsterdam, met vertegenwoordigers van Nictiz, het OLVG, Ministerie van VWS en de Nederlandse vertegenwoordiging van de EC.

Kennismagazine ‘Online Inzage, hoe regel ik dat?!’ live

​​In december 2016 heeft Nictiz in samenwerking met het UMC Utrecht de bijeenkomst ‘Online inzage, hoe regel ik dat?!’ georganiseerd. De ervaringen, ideeën en adviezen die door de zorginstellingen én de deelnemers zijn gedeeld, zijn nu gebundeld een digitaal kennismagazine.

Nictiz levert de eerste MedMij standaarden

MedMij begint nu ook voor patient vorm te krijgen

MedMij, het programma dat patiënten meer grip moet geven op hun eigen gezondheidsgegevens begint nu ook voor patiënten vorm te krijgen. Vandaag zijn de eerste MedMij-standaarden gepubliceerd waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en ICT-systemen moeten voldoen om goed, veilig en betrouwbaar gegevens uit te kunnen wisselen. Tegelijk beginnen op verschillende plaatsen in het land kleine proeven, waarbij patiëntgegevens worden uitgewisseld tussen patiënt en zorgverlener.

Agenda bijeenkomsten platform Patiënt en eHealth 2017

Nictiz levert via MedMij eerste Nederland brede FHIR profielen

Nictiz heeft via MedMij de eerste Nederland-brede FHIR-profielen overgedragen aan HL7 Nederland ter validatie. Dit is de eerste uitwerking van het convenant dat als doel heeft de standaardisatie en het hergebruik van HL7 FHIR profielen binnen Nederland te stimuleren. Dit draagt bij aan (inter)nationale standaardisatie van de digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

Extra bijeenkomst in 2017 ‘Online Inzage, hoe regel ik dat?!

De kennismiddag over online inzage in december was snel volgeboekt. Daarom zullen wij deze bijeenkomst in de eerste helft van 2017 nog een keer organiseren.

Terugblik seminar Nier in het vizier

Zorginstituut Nederland en Nictiz zetten samen schouders onder betere informatievoorziening

​Zorginstituut Nederland en Nictiz zetten zich al jaren voor betere informatievoorziening in de zorg en ondersteuning in. De organisaties trekken onder meer samen op bij de ontwikkeling en het beheer van informatiestandaarden. Hierdoor kunnen zij het zorgveld beter helpen op het gebied van standaardisatie.

Technology for (Self)care Congres

Technologyfor Health vindt plaats op 11 en 12 oktober 2016 in Congrescentrum 1931 in Den Bosch …Technology for Health is een vakbeurs met congres…

Mobile Healthcare event

Mobile Healthcare event op 6 oktober …Mobile Healthcare is uitgegroeid tot het grootste BeNeLux congres over mHealth en het …

Patienten hebben geen idee wat er met eHealth kan

​Gemakkelijk je zorg regelen, dat kan met eHealth-diensten zoals online consulten. Veel mensen weten niet dat dit mogelijk is, terwijl dit wel al bij veel artsen kan. Zorgverleners moeten patiënten actief stimuleren om hun online diensten te gebruiken. Dit is een van de aanbevelingen uit de eHealth-monitor 2016 van Nictiz en het NIVEL.

Seminar Nier in het Vizier

Maar liefst 1,7 miljoen Nederlanders hebben nierschade. Wanneer medicijnen niet worden afgestemd op de nierfunctie, kan dit zorgen voor onnodige bijwerkingen en (verdere) nierschade. Een gezamenlijk actieplan om dit te voorkomen ontbreekt. Op 15 november 2016 organiseert Nictiz in samenwerking met verschillende organisaties het seminar Nier in het Vizier. Centraal staat het belang van medicatiebewaking voor mensen met een verminderde nierfunctie om complicaties en verder nierfunctieverlies te voorkomen.

Ehealth convention

Jaco van Duivenboden, eHealth-adviseur bij Nictiz, geeft een presentatie over dit … De e-Health Convention is een interactieve congresdag met in totaal zo’n 25 sessies van …

Zorgsymposium 2016

Tijdens de 8ste editie van het Zorgsymposium staat innovatie in de sector centraal … Meer informatie en aanmelden​​ Zorgsymposium 2016…

Nieuwe methodes voor inloggen bij zorgorganisatie

Het kabinet wil dat er meer mogelijkheden komen om in te loggen op websites van zorg- en overheidsorganisaties. Nu gaat dat meestal door het invullen van een gebruikersnaam en wachtwoord, eventueel aangevuld met een code via sms. Door de komst van een nieuw afsprakenstelsel komen daar straks nieuwe methodes met een hoger betrouwbaarheidsniveau voor in de plaats. Dat schrijft waarnemend minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties donderdag in een brief ​aan de Tweede Kamer. 

Wordt eHealth onder de Nederlandse bevolking bekender?

Dat gaat blijken uit de jaarlijkse eHealth-monitor, die het ministerie van VWS donderdag 6 oktober in ontvangst neemt op het Mobile Healthcare congres​.

Steeds meer ziekenhuizen geven patienten online toegang tot hun gegevens

Concept standaard voor betere uitwisseling medicatiegegevens

Het iCare platform leeft

Naast een aantal bekende gezichten konden we tijdens het iCareplatform afgelopen mei weer nieuwe gezichten verwelkomen. Er werd gediscussieerd over het thema: “De cliënt, de zorgmedewerker en de cloud”. Van persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) tot datalek. De belangrijkste boodschap van de middag was dat de cloud en alles wat daarmee samenhangt ons allemaal bezig houdt en dat we veel van elkaar kunnen leren. Geen nieuw inzicht, maar wel precies de doelstelling van het iCare platform!

We gaan de goede kant op

Het verhaal goed vertellen wordt de grootste uitdaging

Architectuur in de zorg gemist 2016

Het congres ‘Architectuur in de zorg’ van afgelopen 24 juni speelde in op de vraag hoe data-architectuur kan bijdragen aan een betere informatievoorziening binnen het zorgproces van ziekenhuizen, GGZ- en care-instellingen. Het congres werd bezocht door ruim 150 deelnemers.

Samenwerking Nictiz en Furore voor standaardisatie Nederlandse zorg

Congres Architectuur in de zorg: van data management naar data science

​Je kunt als ziekenhuis gevestigd zijn in een prachtig pand, beschikken over de nieuwste instrumenten en apparatuur, een fantastische medische staf in huis hebben en werken met bevlogen verplegend personeel. Maar: als vervolgens de informatiearchitectuur niet op orde is, heb je alsnog een groot probleem. Tijdens het congres Architectuur in de zorg op donderdag 23 juni, dat dit jaar voor de zevende keer wordt georganiseerd, draait om de vraag: hoe kan de inzet van informatiearchitectuur het zorgproces kwalitatief beter en efficiënter ondersteunen?

EPD implementatie bij het VUmc en het AMC

MedMij geeft je meer grip op je gezondheidsgegevens

MedMij. Dat is de naam voor een set van eisen, standaarden en afspraken voor digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen. Het programma Meer Regie over Gezondheid maakte de naam vandaag bekend tijdens de eHealthweek in Amsterdam. MedMij moet nog groeien. Veel afspraken worden later dit jaar gemaakt. De mensen van het programma werken daarvoor nauw samen met patiënten, zorgaanbieders, ontwikkelaars, ICT leveranciers, zorgverzekeraars en overheden.

Idensys gaat vliegen als steeds meer organisaties mee gaan doen

Het verpleeghuis congres 2016

Datum : 13-10-2016… Voor verpleegkundigen en managers in verpleeghuizen worden tijdens het congres op 13 oktober praktische oplossingen, cases …

Regio’s starten betere ICT-samenwerking via Health Bonds

De eerste dag van de eHealthweek stond in het teken van de regionale ontwikkelingen met ICT in de zorg, in Nederland. Uit verschillende delen van het land kwamen mensen naar de Beurs van Berlage om daar hun regio-initiatieven te presenteren en om samenwerkingsverbanden te starten. Er zijn veel regionale initiatieven en het was goed om met elkaar de kennis over de verschillende aanpakken te delen. Nictiz speelt in verschillende regio’s een ondersteunende rol en stimuleert samenwerking bij de implementatie en opschaling van eHealth.

Omdat ik het belangrijk vind om goed voor mezelf te zorgen

Patiënten zijn zich nog niet goed bewust van de mogelijkheden van ICT en internet voor de zorg. Dat maakt de meting uit de rapportage eHealth-doelstellingen ‘Omdat ik het belangrijk vind om voor mezelf te zorgen’ ​duidelijk. Zorgaanbieders kunnen een belangrijke rol spelen in de bewustwording hierover, aangezien zij direct contact hebben met de patiënt.

Geslaagd congres patiëntparticipatie en medicatieveiligheid

​​​​Afgelopen donderdag 26 november vormde Mediaplaza in Utrecht het decor voor een gevarieerd programma tijdens het congres Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid.

Hoe pas ik eHealth in samenwerkingsverbanden toe?