Paramedici

In de paramedische sector werken 44.000 zorgverleners. Na artsen en verpleegkundigen zijn zij de derde, grote groep zorgverleners. Ze werken in vrijgevestigde praktijken, in de eerste- en tweedelijnszorg. Heldere communicatie tussen zorgverleners onderling en met de patiënt is hierbij onmisbaar.

Voor alle paramedici is het belangrijk om over actuele en relevante informatie over de patiënt te beschikken. Het gaat hierbij onder meer om fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en oefentherapeuten.

Als een hartpatiënt zichzelf met rugklachten meldt bij de fysiotherapeut, dan kan de fysiotherapeut elektronisch aanvullende informatie opvragen bij de huisarts. Hiervoor stuurt een fysiotherapeut een bericht waarin hij zijn bevindingen vermeldt. In een procedurevoorstel vraag hij expliciet naar de cardinale belastbaarheid. De huisarts antwoordt met een verwijsbericht waarin de vraagstelling en de probleemlijst betreffende hart- en vaatziekten staan. Deze overdracht scheelt tijd die van levensbelang kan zijn.

Informatiestandaard paramedische zorg

De informatiestandaard paramedische zorg zorgt ervoor dat als een patiënt paramedische zorg krijgt, alle zorgverleners via hun eigen computersysteem, op voor iedereen begrijpelijke manier informatie aan elkaar overdragen. Deze informatiestandaard ondersteunt de Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut.

Paramedici en huisartsen krijgen met de informatiestandaard paramedische zorg de in de richtlijn beoogde ICT-ondersteuning in hun organisaties, processen en ICT-systemen. De voordelen hiervan zijn:

  • de opvolgende zorgverlener is beter en sneller geïnformeerd over de patiënt;
  • een gestructureerde gegevensoverdracht;
  • de gegevens worden eenmalig vastgelegd en meervoudig hergebruikt;
  • lastenreductie.

De informatiestandaard paramedische zorg verbetert de huidige manier van digitale uitwisseling, waarbij fysiotherapeuten gegevens voornamelijk eenzijdig, met EDIFACT-berichten, overdragen naar huisartsen. De informatiestandaard gebruikt voor de overdrachtsberichten de internationale HL7-standaard. Bekijk ook de video van het Zorginstituut Nederland over het belang van informatiestandaarden.

Het Informatieberaad Zorg heeft deze informatiestandaard van toepassing verklaard op 20-04-2015. Op 26-05-2015 is de informatiestandaard opgenomen in het Register Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland.