Sectoren

Jeugdgezondheidszorg

Kinderen en jongeren hebben in Nederland recht op jeugdgezondheidszorg (JGZ). In +/- 40 organisaties (consultatiebureaus en GGD’en) werken dagelijks 6.500 artsen, verpleegkundigen en assistenten aan deze grootschalige vorm van preventieve publieke gezondheidszorg. Om ziekten te voorkomen en om ervoor te zorgen dat niemand ze meer krijgt, worden kinderen in Nederland gevaccineerd onder het rijksvaccinatieprogramma van het RIVM. Ook wordt hun groei en ontwikkeling regelmatig bekeken om eventuele gezondheidsrisico’s in een vroeg stadium op te merken. Het begint met de hielprik bij de geboorte en eindigt als het kind 18 jaar wordt. Zo helpt de Jeugdgezondheidszorg ouders en zorgverleners om kinderen gezond en veilig op te laten groeien.

‘Als ouder wil je graag dat de schoolarts op de hoogte is van het hartruisje dat vroeger bij je kind op het consultatiebureau is gehoord.’

Jeugdgezondheidszorg registreert de geleverde zorg in het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). Zorgverleners van de JGZ die betrokken zijn bij de zorg voor een kind, beschikken daardoor over de informatie die zij nodig hebben om goede zorg te verlenen. Nictiz beheert deze standaard namens het NCJ, het RIVM en de JGZ instellingen.

Digitaal dossier JGZ

Het gezondheidsdossier van de JGZ is vanzelfsprekend digitaal. Dat heeft zijn voordelen, zegt Gijs de Haan, jeugdarts bij GGD Regio Utrecht: ‘Goede digitale registratie draagt bij aan de kwaliteit van de zorg voor het kind. De informatie is snel en overzichtelijk beschikbaar op de plaats waar het kind de JGZ bezoekt. Bij verhuizing naar het werkgebied van een andere JGZ- organisatie, maakt de dossieroverdracht via het LSP het mogelijk dat de gegevens op gestructureerde wijze worden overgedragen.’

Voor de preventieve zorg werken JGZ-instellingen en het RIVM samen om deze zorg voor kinderen in goede banen te leiden. Het begint met een hielprik waarmee op erfelijk overdraagbare aandoeningen wordt gescreend. Maar ook gehoorscreening en inentingen van het rijksvaccinatieprogramma maken onderdeel uit van deze preventieve zorg. Het RIVM heeft hierin een coördinerende rol, maar de uitvoering ligt bij de JGZ-instellingen. De gegevens maken ook deel uit van het medisch dossier van de JGZ en worden uitgewisseld met het RIVM.