Programma Vaccinatie–Immunisatie

Programma Vaccinatie–Immunisatie maakt het mogelijk vaccinatiegegevens uniform te registreren, uit te wisselen en te gebruiken. De COVID-19-pandemie heeft de behoefte daaraan voelbaar blootgelegd.

Wat is het programma Vaccinatie-Immunisatie?

Het programma Vaccinatie-Immunisatie voorziet in:

 • het afstemmen met het grote aantal betrokken partijen;
 • de uitwisseling van vaccinatiegegevens standaardiseren;
 • werk- en procesafspraken vastleggen in een informatiestandaard Vaccinatie–Immunisatie

een gegevensdienst via welke burgers hun vaccinatiegegevens kunnen inzien.

Wat is het doel van Vaccinatie-Immunisatie?

Vaccinatie- en immunisatiegegevens blijven voor iemand levenslang relevant. Accurate informatievoorziening over vaccinatie en immunisatie komt gewenste zorg dan ook ten goede. Het programma Vaccinatie–Immunisatie brengt de betrokken stakeholders op één lijn. Deze partijen leggen samen werkafspraken vast in de informatiestandaard Vaccinatie–Immunisatie.

Zorgverleners zullen de informatiestandaard gebruiken zodra die beschikbaar komt. Burgers kunnen hun vaccinatiegegevens raadplegen zodra de MedMij-gegevensdienst is gerealiseerd.

Wat is het voordeel voor de zorg?

Programma Vaccinatie−Immunisatie werkt er naartoe, dat relevante vaccinatie- en immunisatiegegevens altijd en overal beschikbaar zijn.

“Patiëntenfederatie Nederland vindt belangrijk, dat mensen beschikken over relevante gezondheidsgegevens. Daar horen vaccinatiegegevens bij. Denk aan een acute situatie na een val op straat of na een ongeluk. Dan krijg je de vraag: Ben je gevaccineerd tegen tetanus en zo ja, wanneer? Dan is het handig als je via je mobiele telefoon toegang hebt tot je PGO waarin je dit soort gegevens terugvindt.” (Marcel Heldoorn, manager digitale zorg bij Patiëntenfederatie Nederland en voorzitter van de stuurgroep informatiestandaard Vaccinatie–Immunisatie)

“Door de COVID-crisis is de aandacht voor het delen van corona-vaccinatiegegevens toegenomen. Zo kan het waardevol zijn te weten welk vaccin je hebt gekregen. Ook het badgenummer is belangrijk voor het volgen van de kwaliteit van het vaccin. Via je PGO kun je zelf regie voeren op dit soort informatie. Hoe je dat doet lees je in de Digitale Zorggids.”

Wat is de rol van Nictiz in Vaccinatie-Immunisatie?

Met de informatiestandaard Vaccinatie-Immunisatie geeft Nictiz een antwoord op een grote, actuele behoefte. Nictiz heeft de betrokken partijen gemobiliseerd en bij elkaar gebracht. Alle betrokken zorgsectoren zijn in het programma vertegenwoordigd. Partijen als huisartsen, medisch specialisten, bedrijfsartsen en Rijksvaccinatieprogramma’s hebben een stem gekregen in het ontwikkeltraject met als uiteindelijk doel: komen tot praktisch uitvoerbare afspraken. Nictiz verbindt, brengt kennis in en haalt kennis op. Tot slot laat zij het programma Vaccinatie-Immunisatie aansluiten op de internationale ontwikkelingen.

Samenwerking tussen partijen in het programma

Iedere inwoner van Nederland krijgt in zijn leven te maken met vaccinaties. Daarnaast zijn vele partijen betrokken bij de informatiestandaard Vaccinatie–Immunisatie en de MedMij-gegevensdienst:

 • Ministerie van VWS (opdrachtgever en beleidsmaker);
 • Stichting MedMij (opdrachtgever; ontsluiting gegevens richting burgers);
 • Nictiz (opdrachtnemer; ontwikkelaar en beheerder informatiestandaarden);
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG, verantwoordelijk voor Rijksvaccinatieprogramma RVP);
 • Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ);
 • Jeugdgezondheidszorg waaronder GGD’s;
 • Commercieel vaccinerende partijen;
 • RIVM (landelijke registraties Rijksvaccinatieprogramma en COVID-19-vaccinaties);
 • Beroepsverenigingen voor bijvoorbeeld huisartsen en specialisten;
 • Patiëntenfederatie Nederland;

ICT-leveranciers van informatiesystemen en IT-bedrijven die werken voor zorgaanbieders.

Wat is vaccineren-immuniseren eigenlijk?

Een vaccin of entstof toedienen aan mens of dier heet vaccineren. Dit gebeurt om een langdurige bescherming op te bouwen tegen een infectieziekte veroorzaakt door een biologische ziektekiem (zoals een schimmel, virus of bacterie). Immunisatie is de informatie die bepaalt of een persoon of dier beschermd is tegen een specifieke ziekteverwekker. Vaccineren of een ziekte doormaken kan jou immuun maken. Ook kun je op natuurlijke wijze weerstand tegen een infectieziekte opbouwen. Ook combinaties daarvan kunnen leiden tot immuniteit.

Expert

Trudy Hagg

Informatieanalist