Sectoren

Geboortezorg

In 80% van de zwangerschappen heeft een zwangere vrouw te maken met meerdere zorgverleners, zoals een verloskundige in de verloskundigenpraktijk en een gynaecoloog in het ziekenhuis. Op de achtergrond helpen diagnostische centra en het RIVM mee aan de screening en preventieve zorg van de zwangerschap. Post partum zorgen kinderartsen en kraamzorg voor een goede nabehandeling van moeder en kind. Voor de zwangere vrouw is het dan wel zo prettig als deze zorgverleners over haar gegevens beschikken in plaats van dat zij herhaaldelijk hetzelfde verhaal moet houden. Bovendien, zij kan niet zomaar de historie van haar vorige zwangerschappen ophoesten.

Om de juiste zorg te kunnen verlenen, is het wenselijk dat de verloskundige snel en gemakkelijk gegevens als bloeddruk en bloedverlies aan de gynaecoloog doorgeeft. In een ideale situatie door een simpele druk op de knop en niet omslachtig via papier, fax of telefoon. Om dit te kunnen realiseren is het nodig dat niet alleen de systemen van de betrokkenzorgverleners, maar de ook ondersteunende diagnostische centra, zoals het RIVM en Perined, met elkaar kunnen communiceren en elkaar kunnen begrijpen zodat er geen begripsverwarring ontstaat. ’Zwanger? Gelukkig wist je nieuwe verloskundige dat je bij je vorige zwangerschap zwangerschapsvergiftiging had.’ Op dit moment zijn er in eerstelijnszorg minimaal drie dossiersystemen voor verloskundigen en in de tweedelijnszorg minimaal vier dossiersystemen voor gynaecologen. Daarnaast richten de grote ziekenhuizen hun een eigen elektronisch dossier volgens hun eigen werkwijze in en kunnen daardoor niet eenvoudig gegevens uitwisselen. Het grootste probleem van werken met verschillende systemen is dat ze niet dezelfde taal spreken.

Michael Tan, productmanager bij Nictiz: ‘Als je met elkaar informatie wilt uitwisselen, dan moet er geen verwarring ontstaan over de apgarscore of die na 5 minuten of 10 minuten na de geboorte is bepaald. Bij een acute overdracht is namelijk afgesproken dat de apgarscore na 5 minuten wordt uitgewisseld. Eenheid van taal is dus belangrijk.’

De Eenheid van Taal die nodig is om IT-systemen met elkaar te kunnen laten uitwisselen, wordt vormgegeven in de PWD informatiestandaard. Nictiz beheert deze standaard namens de betrokken organisaties: KNOV, NVOG, NVK, CPZ, BO geboortezorg, RIVM, Perined, Patiëntenfederatie Nederland.

Expert

Michael Tan

Product manager